Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Madonas pilsētas vidusskolas direktora amatu

iesūtīts: 2017.04.04 13:45
31.03.2016. Madonas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.138 (protokols Nr.6, 3.p.) „Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.viduskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Madonas pilsētas vidusskolu”.

Saskaņā 23.02.2017. Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.77 (protokols Nr.5, 4.p.) „Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu” un 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, 31.03.2017. Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.138 “Par  Madonas novada pašvaldības Madonas pilsētas vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 5.p.).

Ar konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

·         izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

·         valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

·         zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;

·         vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

·         teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;

·         labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;

·         pieredze darbā ar projektiem;

·         labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

·         pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);

·         īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;

·         izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

·         pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par vidusskolas darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);

·         citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas vidusskolas direktora amatā.

 

Dokumentus pretendenti uz Madonas pilsētas vidusskolas direktora amatu var iesniegt līdz 2017.gada 3.maijam plkst.15.00:

·         personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;

·         nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801;

·         ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: dome@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562


 

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »