Pedagogu metodiskā darba konference “Mācāmies mācīties”

iesūtīts: 2017.03.15 12:58
Madonas kultūras namā 2017.gada 17.martā.

Konferences norise

10:00 Konferences atklāšana

10:20- 12:20 Labāko metodisko izstrādņu prezentācija (katra līdz 10 minūtēm)

 

Nr.

Pedagoga

vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Metodiskā darba tēma

1.

Egija Vilcāne-Smilga

Aronas pagasta PII “Sprīdītis”

Vienmērīgas slodzes nodrošināšana jaunākā pirmsskolas vecuma grupā

2.

Laura Breča,

Inga Pērkone

Madonas pilsētas  PII “Priedīte”

2-3gadu vecu bērnu matemātisko priekšstatu apguves veicināšana ar priekšmetiskām darbībām

3.

Astrīda Briede,

Laila Zvejsalniece

Madonas pilsētas  PII “Priedīte”

Pirkstiņgrāmata kā palīgs individuālo prasmju attīstīšanā

4.

Loreta Dargevica, Laimrota Krastiņa

Madonas pilsētas  PII “Priedīte”

Skaitļi un kastaņi

5.

Inese Sondare

Lubānas vidusskola

IT mērķtiecīga izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā dažādās stundās

6.

Mārīte Deigele

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Jautājumu veidošana

7.

Anita Tropa

Madonas Valsts ģimnāzija

Darba lapas skolēniem O.Kalpaka piemiņas saglabāšanas latviskās dzīvesziņas konkursos

8.

Dace Saliņa

Bērzaunes pamatskola

IT izmantošanas iespējas krievu valodas kā svešvalodas apguves procesā pamatskolā

9.

Anita Vabule

Madonas Valsts ģimnāzija

QR koda pielietojums matemātikas mācīšanā 7.-9.klasēs

10.

Aija Šmeisa

Madonas Valsts ģimnāzija

Radošums mācību stundās

 

12:20-12:50 Kafijas pauze ( k/n kafejnīcas telpā;  EUR 1.30)

12:50 -13:30 Lekcija “Kā sasniegt izcilību?”  Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvalde,            

                      “Projekta  Life-programme”  vadītājs

13:30-14:00 Metodisko izstrādņu skates dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana

 

Aicinām izglītības iestāžu kolektīvus,

pārvalžu vadītājus un novada domes deputātus,

 kā arī citus interesentus

ar savu klātbūtni atbalstīt un pagodināt metodiskās skates dalībniekus,

kā arī piedalīties skatītāju balsojumā

“Veiksmīgākā metodiskā izstrādne”!

 

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »