Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, MadonaLietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
64860143 29287466 gita.lutce@madona.lv 
 Madonas kapu pārzine Aira Janovska 29299355 
 Mežzinis Vilnis Zosārs  29196184 
 Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma  26346077 

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »