Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, Madona Lietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
 +371 64860143  +371
29287466
gita.lutce@madona.lv 
  Madonas kapu pārzine Aira Janovska  +371 29299355 
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »