ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ PAKALPOJUMS (Pansionāts)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Rakstisks iesniegumus, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

  • Iztikas līdzekļu deklarācija (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)

  • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);

  • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

PANSIONĀTS

KONTAKTI

UZTURMAKSA MĒNESĪ

BARKAVAS PANSIONĀTS

Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV-4834

Tel. 64860803, 28811423, e-pasts: i.juska@inbox.lvEUR 

EUR 373,09

ĻAUDONAS PANSIONĀTS

Avotu iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862

Tel.64860917; 29222168, e-pasts: sac.laudona@inbox.lv

EUR 378.42

DZELZAVAS PANSIONĀTS

„Grāveri 1”, Dzelzava, Madonas novads, LV-4873

Tel.29166761, e-pasts: ipana23@inbox.lv

EUR 373,05

 MĀRCIENAS
PANSIONĀTS
 Meža iela 24, Mārciena, Madonas novads, LV-4852
Mob.29638253 - vadītāja
Mob. 25760142 (dežūrējošais darbinieks)  
Tālr. 64827015 
e-pasts: marcienaspansionats@madona.lv  
 EUR 381,64
 

BARKAVAS PANSIONĀTS

Barkavas pansionāts ir Madonas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura savu darbību uzsākusi 1995.gadā. Pansionāts atrodas Barkavas pagasta pašā centrā, 30 km attālumā no Madonas. Pansionātā mājvieta ir 32 klientiem.
 

DZELZAVAS PANSIONĀTS

Pansionāts ir izveidots uz bijušās lauku iecirkņa kopmītnes bāzes. 2011.gadā tika renovētas pansionāta telpas, modernizētas komunikācijas (ūdensapgāde, centrālapkure, ugunsdrošība, signalizācijas iekārtas). Tika uzbūvēts otrais stāvs, kurā darbojas dienas aprūpes centrs. Pansionāta klientu ērtībai tika uzstādīts lifts, lai varētu apmeklēt nodarbības, pasākumus, kas notiek dienas aprūpes centrā. 
 

ĻAUDONAS PANSIONĀTS

Ļaudonas pansionāts ir Madonas novada ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura savu darbību uzsākusi 1975.gadā kā sociālās aprūpes centrs. Pansionāts atrodas Ļaudonas pagasta centrā. Vienā ēkā ar pansionātu atrodas doktorāts un zobārstniecības kabinets, kas rada pieejamākus medicīnas pakalpojumus. Pansionātā mājvieta tiek nodrošināta 32 klientiem.
 

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »