• Kas jādara:
  • # sastādi maršrutu,
  • # brauc ciemos,
  • # fotografē,
  • # par ekskursiju pastāsti draugiem,
  • # reģistrē pieteikumu.

Konkurss "Mana klases eksursija Madonas novadā 2018"Šis gads Madonas novadā iezīmējas ar jaunatnes darbam veltītām aktivitātēm, jo Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas konkursa “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” ietvaros Madonai ir tas gods būt par “Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2018”.

Tieši tādēļ ciemos uz Madonas novadu vai tuvāk iepazīt savu novadu šogad īpaši aicinām skolēnus un jauniešus, klašu un interešu izglītības pulciņu kolektīvus, jauniešu draugus, vecākus un pedagogus. Esam ieplānojuši vispusīgus pasākumus un sagatavojuši vairākus eksursiju maršrutus.

Lai ceļošana pa Madonas novadu būtu interesantāka, aicinām iesaistīties
konkursā “Manas klases ekskursija Madonas novadā 2018”.

Par konkursu:
Organizētājs - Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa.
Dalībnieki - Latvijas vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.
Norises laiks - no 2018. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Kas jādara, lai piedalītos:
‌1) Jāsastāda savas klases eksursijas maršruts pa Madonas novadu (to varat veidot paši vai izmantot mūsu idejas: maršruti "Iepazīsti profesijas", "Madonas gailim pa pēdām", "Diena Gaiziņkalna apkārtnē", "Diena pie Lubāna ezera").
‌2) Jābrauc ciemos.‌
‌3) Jāfotografē interesantākie eksursijas dienas mirkļi.‌
‌4) Jāsagatavo viens (visai klasei kopīgs) eksursijas apraksts.‌
‌5) Apraksts kopā ar 10 labākajām fotogrāfijām jāpublicē kādā no Jums pieejamām interneta vai sociālā tīmekļa vietnēm.‌‌

‌Konkursa pieteikuma iesniegšana:‌
‌Pieteikums jāiesniedz elektroniski, izvēloties ekskursijas laikam atbilstošu termiņu:‌
‌    * no 2018. gada 1. maija līdz 20. jūnijam, ja Jūsu klase devās pavasara ekskursijā;‌
‌    * no 2018. gada 1. septembra līdz 1. novembrim, ja Jūsu klase devās rudens ekskursijā.‌
Pieteikuma iesniegšana:  reģistrējiet šeit

Apbalvošana:‌
‌1) Sešas klases, kas vērtējumā iegūs lielāko punktu skaitu, saņems balvas. ‌
‌Par pavasara ekskursiju:‌
‌    1.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 80,- euro vērtībā;‌
‌    2.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 70,- euro vērtībā;‌
‌    3.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 50,- euro vērtībā.‌
‌Par rudens ekskursiju:‌
‌    1.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 80,- euro vērtībā;‌
‌    2.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 70,- euro vērtībā;‌
‌    3.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 50,- euro vērtībā.

2) Visas balvas uzvarētājiem tiks piegādātas uz jūsu skolu no 2018. gada 15. līdz 30. novembrim. ‌‌

‌Šeit ir pieejams Konkursa nolikums

Kontaktpersona:
‌Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore
‌Sanita Soma, e-pasts: sanita.soma@madona.lv, tālrunis 29130437.‌

‌ 
  Izdrukāt brošūru: 1 lapa     2 lapa
 

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »