• Finansējums līdz 4000 eiro
  • Pieteikumus gaidīsim līdz katra mēneša pēdējās darba dienas plkst.16.00

Biznesa ideju konkurss “Madona var labāk!”

Pieejamais finansējums līdz 4000 eiro!


Arī šogad – 2018.gadā aicinām iesniegt savu biznesa ideju konkursam “Madona var labāk!”, kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Pašvaldība, konkursa ietvaros, piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz – jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm.

Maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 4000 jaundibinātam uzņēmumam, kas nav vecāks par 6 mēnešiem pieteikuma iesniegšanas dienā un fiziskai personai, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību Madonas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros, turklāt 6 mēnešu laikā pēc finansējuma saņemšanas uzņēmums ir radījis vismaz 1 pilnas slodzes darbavietu, kā arī nodrošina līdzfinansējumu 20 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Uzņēmumiem, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecāki par 6 mēnešiem maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000. 

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā mēneša pēdējās darba dienas plkst.16:00. Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa nolikumā.

Pieteikuma veidlapa

Sīkāka informācija par konkursu pieejama Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā, 109. kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 20204906, vai epastāilze.vogina@madona.lv.  Par konsultācijas laiku iepriekš vienoties.
 

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »