Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvedeBiruta Vindele +371
64860034
 +371 29268425biruta.vindele@madona.lv
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda+371
 64860065
 ineta.lazda@madona.lv
 316 EkonomisteSarmīte Kalniņa+371
 64860067
 sarmite.kalnina@madona.lv
 301 GrāmatvedeVita Vēze +371
64860576
  vita.veze@madona.lv
 301 GrāmatvedeDaina Prunte +371
64860576
  daina.prunte@madona.lv
 302 GrāmatvedeLīga Strode+371
 64860059
 liga.strode@madona.lv 
 305 GrāmatvedeSandra Kivlāne+371
 64860129
 sandra.kivlane@madona.lv
 305 GrāmatvedeAntoņina Morāne+371
 64860129
 antonina.morane@madona.lv
 306 GrāmatvedeValija Sekace +371
64860067
 valija.sekace@madona.lv 
 313 GrāmatvedeDaina 
Šķēle
+371
‌64860035 
  daina.skele@madona.lv
 314 AuditoreLana Saulone +371
64860578
+371
 29397840
lana.saulone@madona.lv
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva+371
 64860068
 +371
25451182
valentina.vasiljeva@madona.lv
 106Madonas pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste+371
 64860066
+371 
29473326
velta.vilskerste@madona.lv
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »