Elektrisko sakaru tīkli

Pakalpojuma nosaukums

Elektrisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

Pakalpojuma apraksts

Iekšējais elektronisko sakaru tīkls – ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

Elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kas sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt, elektronisko sakaru komersants – publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai, un fiziska vai juridiska persona – lai izbūvētu vai ierīkotu privāto elektronisko sakaru tīklu vai pārvietotu esošu elektronisko sakaru tīklu.

Būvniecības vai ierīkošanas ierosinātājs nodrošina saskaņojumus elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta īstenošanai atbilstoši būvniecību un īpašumtiesības reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; elektroniski

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

melehovaiveta@inbox.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atbilstoši veicamā darba veidam elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti tiek iesniegti akceptēšanai būvvaldē iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

- piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;

- elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma;

- elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros;

- elektronisko sakaru tīklu pārbūves projekts;

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 mēneša laikā

Veidlapa

 Pielikums 

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »