Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 2013.g.

Dzimtsarakstu nodaļas statistika
2013.gads

Pakalpojuma veids

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Dzimšanas reģistrācija

19

16

13

22

31

18

18

19

27

21

15

18

237

Atkārtotas dzimšanas apliecības

11

1

23

11

12

22

18

25

24

7

18

7

179

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

1

3

3

4

4

6

1

4

4

7

1

5

43

Dzimšanas reģistri ievadīti CARIS pēc citu dzimtsarakstu nod. pieprasījuma

2

7

9

2

5

2

4

8

8

7

8

4

66

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

14

15

10

16

27

17

14

7

15

14

28

16

193

Laulību reģistrācija

5

3

5

3

9

13

18

15

5

3

1

10

90

Izziņas par laul. noslēgšanas dok. pārbaudi

2

3

1

5

2

3

1

2

19

Atkārtotas laulību apliecības

7

4

2

2

2

3

1

1

3

3

3

31

Izziņas no laulības reģistra

3

6

10

5

5

5

3

5

5

7

13

2

69

Laulības reģistri ievadīti CARIS pēc citu dzimtsarakstu nodaļas pieprasījuma

1

3

3

1

3

3

2

2

18

Atzīmes par laulību šķiršanu

4

10

9

4

7

6

9

6

8

4

5

3

75

Miršanas reģistrācija

38

32

44

33

32

20

29

31

33

46

31

29

398

Atkārtotas miršanas apliecības

4

2

3

4

11

5

3

6

2

2

2

44

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

5

2

3

11

4

5

15

16

5

2

68

Miršanas reģistri ievadīti CARIS pēc citu dzimtsarakstu nod. pieprasījuma

1

2

1

2

1

7

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

2

1

4

3

5

4

6

4

1

6

2

38

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

1

1

2

1

1

1

2

1

10

Citi saņemtie dokumenti

9

11

16

13

13

11

13

20

13

11

19

9

158

Citi nosūtītie dokumenti

26

9

19

23

21

14

18

12

18

12

25

36

233

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

391

-176

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

204

338

-134

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)

2011

27 601

190

331

-141

Vīr.

13110 (47,5 %)

Siev.

14491 (52,5 %)

2012

27 664

194

340

-146

Vīr.

13162 (47,6 %)

Siev.

14502 (52,5 %)

2013

27228

219

337

-118

Vīr.

12990 (47,7 %)

Siev.

14238 (52,3 %)

 

 

KOPĀ:

1022

1737

-715

Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

Madona

68

111

-43

Aronas pagasts

10

16

-6

Barkavas pagasts

18

19

-1

Bērzaunes pagasts

13

20

-7

Dzelzavas pagasts

9

21

-12

Kalsnavas pagasts

19

25

-6

Lazdonas pagasts

4

8

-4

Liezēres pagasts

12

16

-4

Ļaudonas pagasts

15

18

-3

Mārcienas pagasts

9

14

-5

Mētrienas pagasts

10

7

3

Ošupes pagasts

3

11

-8

Praulienas pagasts

7

24

-17

Sarkaņu pagasts

18

17

1

Vestienas pagasts

4

6

-2

Bez noteiktas dzīves vietas

-

4

-

Kopā:

219

337

-118

Dzimšana

Dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 237 jaundzimušie – 118 zēni un 119 meitenes, tai skaitā 219 Madonas novada, 18 citu novadu bērni, kas ir par 25 bērniem novadā vairāk, nekā pagājušā gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 68, Kalsnavas pagastā –19, Barkavas un Sarkaņu pagastos -18. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts Ošupes pagastā – 3.

Laulībā dzimis 81 bērns (34,2 %), atzīta paternitāte 137 bērniem (57,8 %), nav ieraksta par tēvu 19 bērniem (8 %). Pirmais bērns dzimis 104 (46,2 %) mātēm, otrais – 80 (32,4 %) mātēm, trešais – 41 (15,9 %), ceturtais bērns – 10 (5 %) mātēm, piektais bērns – 2 (0,5 %). Viena māte no bērna atteikusies. Trīs bērni dzimuši nedzīvi.

188 bērni (79,3 %) dzimuši ģimenēs, kurās vecāki ir latvieši, 49 (20,7 %) bērni dzimuši jauktā ģimenē. Jaunākais tēvs dzimis 1994.gadā, vecākais - 1959.gadā. Jaunākā māte dzimusi 1997.gadā, vecākā -1968.gadā. Desmit mammas bērna dzimšanas brīdī ir bijušas nepilngadīgas. Biežāk bērni dzimuši 1984.gadā dzimušajām sievietēm. 2013.gadā reģistrēti 7 dvīņu pāri. Maija mēnesī ir bijusi visaugstākā dzimstība, kopš novada izveidošanas – 31 jaundzimušais.

 

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

6

6

4

4

9

5

10

3

12

4

1

4

68

zēni

3

3

3

2

3

3

2

8

3

2

32

meitenes

3

3

1

2

6

5

7

1

4

1

1

2

36

Aronas pagasts

0

0

0

0

3

1

0

0

1

2

2

1

10

zēni

2

1

1

2

6

meitenes

1

1

1

1

4

Barkavas pagasts

2

2

0

3

5

1

0

1

0

3

0

1

18

zēni

3

4

3

10

meitenes

2

2

1

1

1

1

8

Bērzaunes pagasts

1

0

1

2

1

0

2

1

2

1

1

1

13

zēni

1

1

1

2

5

meitenes

1

1

2

1

1

1

1

8

Dzelzavas pagasts

0

0

2

1

2

0

0

1

1

1

0

1

9

zēni

1

2

1

1

1

6

meitenes

1

1

1

3

Kalsnavas pagasts

2

0

0

1

2

1

2

1

0

0

6

4

19

zēni

1

1

1

2

4

9

meitenes

1

1

1

1

2

4

10

Lazdonas pagasts

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

zēni

1

2

3

meitenes

1

1

Liezēres pagasts

0

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

0

12

zēni

2

1

1

4

meitenes

1

1

2

1

1

1

1

8

Ļaudonas pagasts

1

5

0

3

0

0

0

2

1

0

1

2

15

zēni

2

1

1

1

1

6

meitenes

1

3

2

1

1

1

9

Mārcienas pagasts

0

0

1

2

1

0

0

2

0

3

0

0

9

zēni

1

1

2

meitenes

1

2

1

1

2

7

Mētrienas pagasts

1

0

1

1

0

1

1

1

2

0

1

1

10

zēni

1

1

2

1

1

6

meitenes

1

1

1

1

4

Ošupes pagasts

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

3

zēni

1

1

2

meitenes

1

1

Praulienas pagasts

0

0

0

1

1

1

1

2

1

0

0

0

7

zēni

1

2

1

4

meitenes

1

1

1

3

Sarkaņu pagasts

2

1

0

2

3

1

1

3

2

2

1

0

18

zēni

1

2

1

2

1

1

8

meitenes

2

1

1

1

1

3

1

10

Vestienas pagasts

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

4

zēni

1

1

2

meitenes

1

1

2

Kopā novadā:

17

15

10

21

31

13

18

19

24

20

14

17

219

zēni

5

5

5

11

17

3

6

9

18

12

8

6

105

meitenes

12

10

5

10

14

10

12

10

6

8

6

11

114

Citas pašvaldības:

2

1

3

1

0

5

0

0

3

1

1

1

18

zēni

1

1

3

1

3

2

1

1

13

meitenes

1

2

1

1

5

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

19

16

13

22

31

18

18

19

27

21

15

18

237

zēni

6

6

8

12

17

6

6

9

20

13

9

6

118

meitenes

13

10

5

10

14

12

12

10

7

8

6

12

119

Pamats ziņām par tēvu:

19

16

13

22

31

18

18

19

27

21

15

18

237

laulība

5

6

6

4

7

5

6

10

13

9

5

5

81

paternitāte

13

9

6

14

21

12

11

7

11

12

8

13

137

nav ieraksta

1

1

1

4

3

1

1

2

3

2

19 

Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

%

Pirmais

13

6

7

10

15

3

8

10

13

6

7

6

104

46,2

Otrais

4

8

4

9

8

7

7

2

10

12

2

7

80

32,4

Trešais

1

2

1

2

6

8

3

3

3

2

5

5

41

15,9

Ceturtais

1

 

 

1

2

 

 

4

1

 

1

 

10

5,0

Piektais

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

0,5

Sestais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,0

Septītais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,0

Kopā:

19

16

13

22

31

18

18

19

27

21

15

18

237

100,0

 

Populārākie bērnu vārdi

Populārākie vārdi Madonas novadā 2013.gadā:

Zēniem

MARKUSS vecāki to dāvājuši 5 dēliem, ADRIANS - 4 dēliem.

Meitenēm

EMĪLIJA vecāki to dāvājuši 7 meitām, ELĪNA - 6 meitām.

Neparastākie vārdi: Alisters, Amarus, Ītans, Lorens, Ronijs – zēniem, Amēlija, Anika, Heidija, Milana, Lorete, Lukrēcija – meitenēm.

Divi vārdi doti 25 jaundzimušajiem – 10 zēniem un 15 meitenēm

Laulība

2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 90 laulības, t.sk. 10 laulības reģistrētas baznīcā (3 Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu draudzē, 3 Madonas Romas katoļu draudzē, 3 Madonas ev-luteriskajā draudzē, 1 Bērzaunes ev-luteriskajā draudzē), kas ir par 4 laulībām mazāk, nekā 2012.gadā.

77 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 8 gadījumos laulātie saglabājuši savas pirmslaulības uzvārdus, 4 gadījumos pievienots laulātā uzvārds, 1 gadījumā veidots kopējs dubults uzvārds no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem.

88 gadījumos Latvijas pilsoņi stājušies laulībā ar Latvijas pilsoni, 2 gadījumos - ārzemju pilsonis ar Latvijas pilsoni.

Aktīvāk laulībā stājušies Madonas pilsētas, Bērzaunes pagasta un Sarkaņu pagasta iedzīvotāji.

Pirmajā laulībā ir stājušies 74,4 %, otrajā – 21,7 %, trešajā – 2,8 %, ceturtajā – 1,1 % jaunlaulāto. 72,2 % laulību gadījumu vīrs ir vecāks par sievu.

Laulātie pāri/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Abi laulātie Madonas novada iedzīvotāji

2

2

1

1

4

6

10

9

3

3

1

5

47

Viens no laulātiem Madonas novada iedzīvotājs

1

1

3

 

2

6

4

3

2

 

 

2

24

Abi laulātie ir citu novadu iedzīvotāji

2

 

1

2

3

1

3

3

 

 

 

3

18

Abi laulātie ir ārvalstu iedzīvotāji

 

 

  

 

  

1

  

   

  

 

 

1

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā:

5

3

5

3

9

13

18

15

5

3

1

10

90

Laulību reģistrācijas vieta

Reģistrācijas vieta/mēnesis

2013

Dzimtsarakstu nodaļa

80

t.sk. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

7

Katoļu draudze

6

Luterāņu draudze

4

Novadā KOPĀ:

90


Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Madona

1

2

1

2

1

7

11

9

1

1

1

2

39

vīrieši

1

2

1

1

 

4

6

4

1

 

 

1

21

sievietes

 

 

 

1

1

3

5

5

 

1

1

1

18

Aronas pagasts

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

3

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

sievietes

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Barkavas pagasts

0

0

0

0

2

1

1

4

1

1

0

2

12

vīrieši

 

 

 

 

1

1

 

2

1

1

 

1

7

sievietes

 

 

 

 

1

 

1

2

 

 

 

1

5

Bērzaunes pagasts

1

1

2

0

0

1

1

5

2

0

0

0

13

vīrieši

1

 

1

 

 

 

1

3

1

 

 

 

7

sievietes

 

1

1

 

 

1

 

2

1

 

 

 

6

Dzelzavas pagasts

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

1

4

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

sievietes

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

1

4

Kalsnavas pagasts

0

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

2

7

vīrieši

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

4

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

3

Lazdonas pagasts

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

sievietes

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Liezēres pagasts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Ļaudonas pagasts

0

2

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

7

vīrieši

 

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

4

sievietes

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

3

Mārcienas pagasts

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

4

vīrieši

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Mētrienas pagasts

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

4

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

2

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Ošupes pagasts

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Praulienas pagasts

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

vīrieši

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Sarkaņu pagasts

0

0

0

0

0

2

7

0

0

0

0

1

10

vīrieši

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

1

6

Vestienas pagasts

0

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

6

vīrieši

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

sievietes

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Kopā novadā:

5

5

5

2

10

18

26

21

8

6

2

12

120

vīrieši

3

3

3

1

5

8

13

10

4

3

1

6

60

sievietes

2

2

2

1

5

10

13

11

4

3

1

6

60

Citas pašvaldības:

5

1

5

4

7

8

8

8

2

0

0

7

55

vīrieši

2

 

2

2

3

5

4

5

1

 

 

3

27

sievietes

3

1

3

2

4

3

4

3

1

 

 

4

28

Ārvalstis:

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

5

vīrieši

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

3

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

Kopā dzimts. nod. reģistrēti jaunlaulātie:

10

6

10

6

18

26

36

30

10

6

2

20

180

vīrieši

5

3

5

3

9

13

18

15

5

3

1

10

90

sievietes

5

3

5

3

9

13

18

15

5

3

1

10

90

 

Laulību sastāvs pēc laulību skaita

Kura laulība pēc skaita/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

%

Pirmā

6

6

7

3

10

18

31

20

9

5

2

17

134

74,4

vīrieši

3

3

3

1

5

9

14

9

5

2

1

8

63

35,0

sievietes

3

3

4

2

5

9

17

11

4

3

1

9

71

39,4

Otrā

4

0

2

3

5

7

4

9

1

1

0

3

39

21,7

vīrieši

2

 

2

2

2

3

4

6

 

1

 

2

24

13,3

sievietes

2

 

 

1

3

4

 

3

1

 

 

1

15

8,3

Trešā

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

5

2,8

vīrieši

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1,1

sievietes

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

1,7

Ceturtā

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

1,1

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0,6

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

0,6

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

Kopā

%

1940. - 1949.

2

1

3

1

1950. - 1959.

5

3

8

7

1960. - 1969.

8

5

13

26

1970. - 1979.

33

27

60

10

1980. - 1989.

37

43

80

45

1990. - 1994.

5

11

16

7

Uzvārda izvēle

Uzvārda izvēle/mēnesis

KOPĀ

%

Pāriet vīra uzvārdā

77

85,6

Pāriet sievas uzvārdā

0

0

Saglabā pirmslaulības uzvārdu

8

8,9

Pievieno laulātā uzvārdu

4

4,4

Veido kopēju dubultu uzvārdu

1

1,1

Laulības šķiršana

2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 75 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 7 mazāk, nekā iepriekšējā gadā. Biežāk šķirtas 2006. (8 gad.) un 2010.gadā (6 gad.) slēgtās laulības. Ilgākā laulība bija noslēgta 1975.gadā, īsākā - 2012.gadā. 69,8 % šķirto laulību, šķirtas pie zvērinātiem notāriem, 30,2 % tiesā.


Laulības šķiršanas iestāde/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

%

Tiesa

3

3

3

 

3

0

3

3

1

1

1

3

24

30,2

Zvērināts notārs

1

7

6

4

4

6

6

3

7

3

4

 

51

69,8

 

4

10

9

4

7

6

9

6

8

4

5

3

75

Miršana

2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 398 miršanas gadījumi t.sk. 337 mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 3 cilvēkiem mazāk nekā pagājušajā gadā, un 61 no citām pašvaldībām. Miruši 160 vīrieši un 177 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 111, Kalsnavas pagastā - 25, Praulienas pagastā - 24. Nāves cēlonis 59,3 % gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 14,3 % - ļaundabīgi audzēji, 3 % - vecums, 5,3 % - ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (t.sk. saindēšanās ar tvana gāzi – 6 cilvēki, noslīkšana - 2 cilvēki, CSN bojāgājušie - 2 gājēji, apsaldējumi, ķermeņa atdzišana – 4 cilvēki), tīšs paškaitējums pakaroties – 5 cilvēki. Divi iedzīvotāji miruši 101 gada vecumā.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

13

13

16

7

4

4

6

7

13

16

6

6

111

vīrieši

3

6

7

3

2

1

3

2

6

3

2

3

41

sievietes

10

7

9

4

2

3

3

5

7

13

4

3

70

Aronas pagasts

1

2

1

2

2

0

3

1

2

0

2

0

16

vīrieši

1

1

1

1

1

 

1

1

 

 

2

 

9

sievietes

 

1

 

1

1

 

2

 

2

 

 

 

7

Barkavas pagasts

2

0

2

3

2

3

0

2

2

2

0

1

19

vīrieši

1

 

 

2

 

1

 

2

2

2

 

1

11

sievietes

1

 

2

1

2

2

 

 

 

 

 

 

8

Bērzaunes pagasts

1

0

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

20

vīrieši

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

1

9

sievietes

 

 

 

1

 

2

2

1

2

2

1

 

11

Dzelzavas pagasts

0

4

2

1

0

2

3

3

3

0

2

1

21

vīrieši

 

2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

7

sievietes

 

2

2

1

 

 

3

3

 

 

2

1

14

Kalsnavas pagasts

2

1

1

2

4

1

2

2

1

5

2

2

25

vīrieši

1

1

1

1

2

 

1

2

 

3

 

1

13

sievietes

1

 

 

1

2

1

1

 

1

2

2

1

12

Lazdonas pagasts

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

1

8

vīrieši

1

1

 

1

 

1

 

 

 

2

 

1

7

sievietes

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liezēres pagasts

1

1

3

2

0

0

2

1

1

3

1

1

16

vīrieši

 

 

2

2

 

 

 

 

 

2

 

 

6

sievietes

1

1

1

 

 

 

2

1

1

1

1

1

10

Ļaudonas pagasts

4

1

1

2

3

1

0

1

1

1

0

3

18

vīrieši

1

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

2

7

sievietes

3

 

1

2

1

1

 

 

1

1

 

1

11

Mārcienas pagasts

4

3

1

0

0

0

2

1

0

2

0

1

14

vīrieši

3

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

7

sievietes

1

2

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

7

Mētrienas pagasts

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

1

1

7

vīrieši

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

 

4

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

3

Ošupes pagasts

1

0

1

2

1

2

0

1

0

1

1

1

11

vīrieši

1

 

1

 

1

1

 

 

 

1

 

1

6

sievietes

 

 

 

2

 

1

 

1

 

 

1

 

5

Praulienas pagasts

2

2

2

1

3

0

1

3

1

3

3

3

24

vīrieši

2

1

 

 

1

 

1

1

1

3

3

1

14

sievietes

 

1

2

1

2

 

 

2

 

 

 

2

10

Sarkaņu pagasts

1

0

3

1

1

1

1

0

1

3

4

1

17

vīrieši

1

 

2

 

1

1

1

 

1

1

3

1

12

sievietes

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

0

5

Vestienas pagasts

0

0

0

1

2

1

1

1

0

0

0

0

6

vīrieši

 

 

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

Bez noteiktas dzīves vietas

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

vīrieši

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

sievietes

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā novadā:

33

29

36

26

25

19

25

25

28

42

26

23

337

vīrieši

16

14

16

11

13

8

10

12

14

19

14

13

160

sievietes

17

15

20

15

12

11

15

13

14

23

12

10

177

Citas pašvaldības:

5

3

8

7

7

1

4

6

5

4

5

6

61

vīrieši

2

 

5

2

4

1

1

5

2

2

3

3

30

sievietes

3

3

3

5

3

 

3

1

3

2

2

3

31

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

38

32

44

33

32

20

29

31

33

46

31

29

398

vīrieši

18

14

21

13

17

9

11

17

16

21

17

16

190

sievietes

20

18

23

20

15

11

18

14

17

25

14

13

208


 

Mirušo vecums

Pašvaldības teritorija/vecums

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-101

KOPĀ

Madona

1

0

0

1

2

12

21

26

33

15

111

vīrieši

1

 

 

1

1

9

13

9

4

3

41

sievietes

 

 

 

 

1

3

8

17

29

12

70

Aronas pagasts

0

0

0

0

0

0

5

7

3

1

16

vīrieši

 

 

 

 

 

 

4

3

1

1

9

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

7

Barkavas pagasts

0

0

0

0

3

0

3

5

7

1

19

vīrieši

 

 

 

 

2

 

3

5

1

 

11

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

 

6

1

8

Bērzaunes pagasts

0

0

1

0

3

1

2

7

5

1

20

vīrieši

 

 

 

 

3

 

1

4

1

 

9

sievietes

 

 

1

 

 

1

1

3

4

1

11

Dzelzavas pagasts

0

0

0

1

0

1

4

3

10

2

21

vīrieši

 

 

 

1

 

1

1

2

2

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

3

1

8

2

14

Kalsnavas pagasts

0

0

0

0

0

2

3

8

8

4

25

vīrieši

 

 

 

 

 

2

2

4

4

1

13

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

4

4

3

12

Lazdonas pagasts

0

0

0

0

2

0

4

1

1

0

8

vīrieši

 

 

 

 

2

 

3

1

1

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Liezēres pagasts

0

0

0

0

0

1

3

7

4

1

16

vīrieši

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

6

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

4

3

1

10

Ļaudonas pagasts

0

0

0

0

4

2

1

5

4

2

18

vīrieši

 

 

 

 

3

2

 

1

1

 

7

sievietes

 

 

 

 

1

 

1

4

3

2

11

Mārcienas pagasts

0

0

1

0

0

2

3

3

5

0

14

vīrieši

 

 

1

 

 

2

2

1

1

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

2

4

 

7

Mētrienas pagasts

0

0

0

0

0

2

0

5

0

0

7

vīrieši

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Ošupes pagasts

0

0

0

1

0

0

4

4

2

0

11

vīrieši

 

 

 

1

 

 

4

 

1

 

6

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

5

Praulienas pagasts

1

0

0

0

1

4

4

4

7

3

24

vīrieši

1

 

 

 

1

4

3

2

2

1

14

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

2

5

2

10

Sarkaņu pagasts

1

0

0

1

2

1

3

8

1

0

17

vīrieši

 

 

 

1

2

1

3

5

 

 

12

sievietes

1

 

 

 

 

 

 

3

1

 

5

Vestienas pagasts

0

0

0

0

0

1

2

1

2

0

6

vīrieši

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Bez noteiktas dzīves vietas

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

4

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Kopā novadā:

3

0

2

4

18

30

62

96

92

30

337

vīrieši

2

0

1

4

14

26

42

45

20

6

160

sievietes

1

0

1

0

4

4

20

51

72

24

177

Citas pašvaldības:

0

0

0

0

1

7

7

21

23

2

61

vīrieši

 

 

 

 

1

2

6

12

9

 

30

sievietes

 

 

 

 

 

5

1

9

14

2

31

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

3

0

2

4

19

37

69

117

115

32

398

vīrieši

2

0

1

4

15

28

48

57

29

6

190

sievietes

1

0

1

0

4

9

21

60

86

26

208

 Vecums

Vīrieši

Sievietes

KOPĀ

%

līdz 10

2

1

3

0,9

11-20

0

0

0

0

21-30

1

1

2

1

31-40

4

0

4

1

41-50

14

4

18

5

51-60

26

4

30

9

61-70

42

20

62

18

71-80

45

51

96

28

81-90

20

72

92

27

virs 91

6

24

30

9

KOPĀ

160

177

337

100

 
 

Vidējais mūža garums Madonas novadā 72,9 gadi, vīriešiem – 66,3 gadi, sievietēm 78,8 gadi.