Inženierbūves

Pakalpojuma nosaukums

Būvniecības iesniegums inženierbūvēm

Pakalpojuma apraksts

- būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā – otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbiem, inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu vai lietošanas veida maiņu bez pārbūves gadījumu.

 

Izņemot - pirmās vai otrās grupas inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku. Otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (turpmāk – sezonas inženierbūve) novietošanai un otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

melehovaiveta@inbox.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 mēneša laikā

Veidlapa

 Pielikums 

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »