MADONAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU ĀRPUSĢIMENES APRŪPES UN ATBALSTA CENTRS “OZOLI”

 

 

Adrese

Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV -4884
Tālr. : 64828426
E –pasts: centrsozoli@inbox.lv


 
  

Ilgstošas aprūpes un atbalsta institūcija:

 • Bāreņiem;

 • Bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

 • Bērniem no sociālā riska ģimenēm;

 • Bērniem, kas nonākuši krīzes situācijās.

Mērķauditorija

 • Bērni no 2 līdz 18 gadu vecumam;

 • Jaunieši pēc 18 gadu sasniegšanas, kuri sekmīgi turpina mācības (līdz 24 gadu vecumam)

Bērniem tiek nodrošināta mājas vide – tuvināta ģimenes modelim:

 • kur bērns jūtas drošs, saprasts, uzklausīts un mīlēts;

 • kur katram ir savi pienākumi un tiesības;

 • tiek veidoti labvēlīgi apstākļi vispusīgai attīstībai;

 • piedalīties sabiedriskajā dzīvē, apmeklēt kultūras, sporta pasākumus un aktivitātes;

 • svinēt svētkus un jubilejas;

 • apgūt pašapkalpošanās iemaņas un darba prasmes.Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »