Atzinuma sniegšana tiesai

            Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:
1) saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

            Atzinums nav administratīvais akts un kalpo tiesā kā pierādījums.


 

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »