Madonas pilsētas attīstības programma 2008.-2014.gadam

 Esošās situācijas raksturojums

Investīciju plāns 

Stratēģiskā daļa

Ielu projekts pilsētvidei

PII projekts pilsētvidei

 SVID analīze


Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »