No valsts budžeta pilnībā tiek kompensētas pacienta iemaksas un izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī. 

Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta:

 

Svarīgi!                                                                                                                                                                  

Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem.

Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »