TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.09.05 12:30
Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, aicina pieteikties pretendentus uz Madonas novada pašvaldības jurista amatu (uz noteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • pilna laika amata vietu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu, sākot no 944 euro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Prasības pretendentiem:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi plānot un veikt darbu, prasme strādāt komandā;
 • prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē, publiski pieejamām citu institūciju datu bāzēm;
 • zināšanas par pašvaldības pārvaldes darbības principiem, tās struktūru un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, zināšanas personālvadības jautājumos un publisko iepirkumu  jomā  tiks uzskatītas par priekšrocību.

Amata galvenie pienākumi:

 • nodrošināt pašvaldības personālvadības procesu;
 • nodrošināt pašvaldības publisko iepirkumu procesu;
 • izstrādāt Madonas novada pašvaldības dokumentu projektus (līgumus, lēmumus, noteikumus, nolikumus u.c.);
 • sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
 • pārstāvēt Madonas novada pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Madonas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem.

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • Europass CV;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Madonas novada pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas zālē  Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 101.kabinetā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi uz dome@madona.lv līdz 2019.gada 20.septembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 26486811 Juridiskās nodaļas vadītāja Evita Zāle, e-pasta adrese: evita.zale@madona.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • Papildu minētas regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »