Nevalstisko organizāciju 2019.gada projektu konkurss

iesūtīts: 2019.03.20 16:51
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 19.03.2019. sēdes lēmumu Nr.105 (protokols Nr.4; 10.p.), izsludina Nevalstisko organizāciju 2019.gada projektu konkursu.


Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Madonas novadā vai savu darbību veic Madonas novada teritorijā.

Projekta konkursa mērķis - atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Projekta iesniegšanas termiņš - 2019.gada 18.aprīlis Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801.


KONKURSA NOLIKUMS
1.pielikums - VEIDLAPA
‌2.pielikums - PROJEKTA IZMAKSU TĀME
‌3.pielikums - PROJEKTA ATSKAITE
‌4.pielikums - PROJEKTA FINANŠU ATSKAITE‌Vairāk informācijas: Indra Kārkliņa
‌Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
‌tālr. 29324572
‌e-pasts: indra.karklina@madona.lv
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »