Madonas novadam tiks izstrādāta jauna vizuālā identitāte

iesūtīts: 2019.04.04 16:35
Lai spētu skaidrāk pozicionēt Madonas novada (uz labklājību orientētu, aktīvu, dabai draudzīgu) tēlu, izceltu mūsu priekšrocības attiecībā pret citiem novadiem, kā arī skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā, 2019. gada vasarā, sagaidot Madonas novada desmitgadi, plānots izstrādāt jaunu novada zīmola identitāti.

Vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas ātrā, piesātinātā un mūsdienīgā veidā spēj nodot sabiedrībai, novada viesiem, sadarbības partneriem, iespējamajiem investoriem vienkāršu priekšstatu par novadu – mūsu filozofiju, kopējām vērtībām, iespējām un attīstības vīziju. Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietvers jaunu novada zīmola izveidi (kā novada formālo identitāti saglabājot ģērboni), tiks izstrādāts arī jauns novada sauklis jeb devīze. Izveidoto zīmolu plānots izmantot gan uz novada reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē: mājaslapā un sociālajos tīklos. Tāpat plānots attīstīt arī vienota stila suvenīru izveidi, kas šķitīs saistoši kā novadniekiem, tā novada viesiem.

Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Vēlamies, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu lepns par vietu, no kuras nācis – gan skaistās dabas dēļ, gan kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ, tāpat arī tamdēļ, ka novads nemitīgi attīstās un spēj iet līdzi laikam. Vizuālā identitāte ir viens no pasākumu kopumiem, kas, pēc manām domām, veicinās novada attīstību un iedzīvotāju pašapziņu.” 

Lai izstrādātā tēla vizuālais izskatu, tas ir, raksturojošās krāsas un izvēlētā simbolika patiešām atbilstu mūsu pašu – novadnieku iecerēm, kā arī lai jaunais zīmols būt viegli prātā paturams, neapstrīdams un novadu raksturojošs, skaidru stāstu stāstošs, aizraujošs un jēgpilns, aicinājām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties zīmola apspriešanas procesā, aizpildot aptauju laikā no š.g. 13.-25.martam. Aptauja tika publicēta pašvaldības interneta vietnē www.madona.lv, kā arī Madonas reģiona laikrakstā “Stars”, laikā no š.g. 13.-25.martam.

Kopumā saņēmām  123 atbildes - 108 elektroniskas atbildes un 15 no avīzes izgrieztas un aizpildītas anketas. Paldies ikkatram, kas izteica savu viedokli.

Īsumā rezumējot iesniegto atbilžu saturu, varam secināt, ka madoniešiem Madonas novads simboliski asociējas ar ziemu, sniegu, mežiem, gaili, Gaiziņkalnu, kalniem, reljefu, sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils” un ziemas sporta veidiem. Šīs noteikti ir iezīmes, kas atšķir mūsu novadu no daudziem citiem. Mūsu atšķirība un unikalitāte atklājas arī šajos daudzkārt anketās pieminētajos faktos – Madonas novads ir viens no teritoriāli vislielākajiem novadiem, tas iezīmē robežu starp Latgali un Vidzemi, te raksturīga īpaši skaista, sakopta un arī neskarta daba, ekoloģiski tīra vide, izteikts reljefs, mēs varam lepoties, ka esam īsteni dziedātāji un dejotāji, mūsu pašdarbnieku skaits ir viens no vislielākajiem Latvijā, mēs esam bagāti ar daudzveidīgām kultūras tradīcijām un aktīvu sporta dzīvi, šeit daudz tiek domāts par atbalstu uzņēmējdarbībai, esam ļoti latvisks novads, šeit mīt aktīvi jaunieši un kopumā draudzīgi, uzņēmīgi un pats galvenais – veselīgi cilvēki.

Visbiežāk pieminētās, novadu raksturojošās krāsas anketās bija – zaļa un balta, savukārt, četras galvenās nozares – novada prioritātes, Jūsuprāt, ir sports, uzņēmējdarbība, tūrisms un kultūra.

Paldies arī par radošajām saukļu idejām. Lielai daļai iedzīvotāju pieņemams šķiet jau esošais sauklis “Madona – pilsēta, kur esi gaidīts”, vien tas būtu jāpielāgo un jāattiecina uz novadu kopumā. Daudzkārt pieminētie izteikumi bija ļoti pacilājoši, rosinot Madonas novada iedzīvotājiem domāt uz priekšu, vērst skatienu un galvu uz augšu, nebaidīties kāpt augstāk un redzēt tālāk.

Jūsu domas, ieteikumi un redzējums mums noteikti palīdzēs atrast Madonas novadam vispiemērotāko vizuālo tēlu un devīzi.


Papildus informācija: Ilze Riekstiņa
Madonas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 26395710
e-pasts: ilze.riekstina@madona.lv
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »