Imanta Ziedoņa muzejs aicina jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Ideju pavasaris”

iesūtīts: 2019.01.14 16:57
Tā virsmērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem — apvienojot šķietami nesavienojamo.

Liels prieks un pārgalvība. Ka tu vari piedalīties šajā spēlē. Un piedzīvot un radīt brīnumus.

/Imants Ziedonis/


2019. gada “Ideju pavasaris” izaicina jauniešus doties uz muzejiem, lai radītu saturu “Stundai muzejā”. Stundas ideja ir alternatīva mācību stunda ārpus skolas telpām, kas sajūsmina gan pašu radītāju, gan apkārtējos, pauž attieksmi par Latvijā nozīmīgo un aktuālo, kā arī iesaisaista līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā. Konkurss aicina skolēnus kļūt par ne tikai kultūras satura līdzautoriem, bet arī izglītības satura veidotājiem.
Jaunrades konkursa mērķauditorija ir 9. - 12. klašu skolēni.


Konkursa darba uzdevums
Radīt vienaudžiem aktuālu, izglītojošu, jaunrades bagātu, inovatīvu “Stundu muzejā”. Ar nosacījumu, ka ideju ir iespējams realizēt līdz 2019. gada 31. maijam un tā spēs iedvesmot arī citus vienaudžus iesaistīties stundas dalībā.

Izaicinājuma posmi:
PIETEIKŠANĀS (2019.gada 9. janvāris - 2019. gada 8. marts).
Radošo ideju pieteikšana, anketu aizpildīšana.

IZPĒTE (2019. gada 8. janvāris - 2019. gada 8.marts).
Iepazīšanās ar Latvijas muzejiem un to izpēte. Oriģinālas idejas par “Stundu muzejā” radīšanu.

IEVADLEKCIJA
2019. gada 20. februāris - Talsos;
2019. gada 27.februāris - Madonā;
2019. gada 6. marts - Cēsīs
Jauniešu iepazīstināšana ar alternatīvām mācību metodēm, stundu veidošanu un jaunu ideju radīšanu. Skolotājiem īpaša nodarbība “Ideālā klase”, kas ietver paaudžu atšķirības, metodes darbam ar klasi.

‌JAUNU ZINĀŠANU APVIENOŠANA
2019. gada 2. aprīlis Madonā;
2019. gada 10. aprīlis Cēsīs
Aprīlī jaunieši tiks aicināti uz radošajām rezidencēm, kur kopā ar dažādu jomu profesionāļiem varēs pilveidot savu ideju, saņemt atbildes uz jautājumiem un Skolotājiem radošā rezidence ar diskusijām un nodarbībām par tēmu “Latvijas skolas soma = veiksmīgs palīglīdzeklis mācību procesā”.

‌IDEJAS ĪSTENOŠANA
Divu mēnešu laikā dalībnieki īsteno idejas izvēlētajā Latvijas muzejā.

PADARĪTA DARBA SAJŪTA
Visiem, kuri būs īstenojuši idejas līdz 2019. gada 31. maijam, būs iespēja doties uz divu dienu vasaras radošo rezidenci Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos. Īstenoto ideju autoru skolotājiem būs iespēja apmeklēt divu dienu vasaras radošo rezidenci skolotājiem Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos.


‌Dalībnieku ieguvumi no projekta “Ideju pavasaris

  • Iespēja kļūt par skolotāju un radīt jaunas alternatīvas mācību procesam;
  • Ieskats jaunā mācību standarta idejā un saturā;
  • Iespēja iepazīties ar muzeju, kā mācību vietu;
  • Iepazīšanās ar to, kas ir ideja un kā to realizēt;
  • Iespēja strādāt kopā ar Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem, zinātniekiem, māksliniekiem, radošo industriju pārstāvjiem un komunikācijas speciālistiem;
  • Realizēto ideju radītājiem būs iespēja piedalīties divu dienu vasaras rezidencē Imanta Ziedoņa vasarnīcā “Dzirnakmeņi” Murjāņos;
  • Labāko ideju autoriem būs iespēja prezentēt paveikto Imanta Ziedoņa muzeja rīkotajā reģionālo muzeju simpozijā.

Skolotāju ieguvumi no projekta “Ideju pavasaris”
  • Projekta “Latvijas skolas soma” iespējas mācību procesā;
  • Iespēja iepazīties ar muzeju, kā mācību vietu;
  • Iespēja piedalīties radošajā rezidencē Imanta Ziedoņa muzejā “Murjāņos” 2019. gada 13. augustā.

‌Lai pieteiktos projektam “Ideju pavasarim 2019”, līdz 8.martam jāaizpilda pieteikuma anketu un jāpievieno idejas apraksts.

‌Konkursa nolikums.
‌Informāciju sagatavoja: Elizabete Pavlovska
‌Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »