Īstenots projekts "Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā"

iesūtīts: 2018.12.21 14:44
Madonas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/008 “Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases, ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Madonas pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības programmai 2013.-2020.gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas,  pārbūvējot ielas, kas nodrošina piekļuvi industriālajai teritorijai, izbūvējot ūdensvadu , kanalizāciju un siltumtrasi.

Projekta kopējās izmaksas – 468620.20 EUR, no tām ERAF atbalsts 85% - 385542.85 EUR, valsts budžeta dotācija 3.75% - 17009.25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 66068.32 EUR.

Projekta ietvaros ir veikta:

- ūdensvada un kanalizācijas izbūve Smilšu ielā, ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai degradētajā teritorijā (būvdarbus veica “SIA “Halle B”, autoruzraudzību AS “Madonas ūdens” un būvuzraudzību SIA “Hydra Baltic”);

-  Siltumtrases izbūve no Zābera ielas maģistrālās siltumtrases līdz Dārza ielai uzņēmējdarbības attīstībai Madonā (būvdarbus veica “SIA “Halle B”, autoruzraudzību SIA “Bek-konsult” un būvuzraudzību SIA “Madonas siltums”);

-     Avotu un Smilšu  ielas, kas ir piekļuves ielas degradētajai teritorijai, pārbūve veicot sagatavošanas darbus, zemes klātnes izbūves darbus, konstruktīvo kārtu un asfalta segas izbūvi, labiekārtošanu, satiksmes aprīkojuma izbūvi projektā paredzētajās vietās. (būvdarbus veica “SIA “AB- rent”, autoruzraudzību SIA “Global Project” un būvuzraudzību SIA “RoadLat”).‌Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece
‌Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »