Īstenots projekts “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā”

iesūtīts: 2018.12.21 14:42
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru laikā no 27.09.2017. līdz 28.06.2018. ir īstenojusi projektu Nr. 5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā” .

Projekta kopējie izdevumi 368237.80 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 368237.80 EUR, 313002.12 EUR ERAF  finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, 13808.92 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,75% no attecināmajiem izdevumiem, 41426.76 EUR pašvaldības finansējums 11.25% no attiecināmajiem izdevumiem.

Projekta mērķis ir Madonas novada Barkavas pagasta degradētās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības programmai 2013. – 2020. gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvējot ceļu, kas nodrošina piekļuvi degradētai teritorijai.

Projekta ietvaros ir veikta ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 Barkavas pagastā pārbūve – 1,57 km. Ceļu pārbūvi veica SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību -  SIA “RoadLat”, autoruzraudzību   - SIA “Ceturtais stils”. 
‌Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece
‌Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »