PAZIŅOJUMS PAR TARIFA PROJEKTU

iesūtīts: 2018.12.14 09:20
AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts Madonas pilsētā, Lazdonas, Ļaudonas, Dzelzavas, Sarkaņu, Liezēres, Ošupes, Praulienas, Barkavas, Aronas pagastos Madonas novadā.

Akciju Sabiedrība “MADONAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 4713001173, juridiskā adrese- Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, 2018.gada 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. 
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Teritorija: Madona, Lazdonas pagasts., daļa Praulienas pagasta, Sarkaņu pagasts, Liezēres pagasts, Ošupes pagasts

Ūdensapgāde

1,20

1,18

-1,67%

Kanalizācija

1,48

1,48

0,00%

Teritorija: Ļaudonas pagasts

Ūdensapgāde

0,52646

1,18

+124,14%

Kanalizācija

0,42117

1,48

+251,40%

Teritorija: Dzelzavas pagasts

Ūdensapgāde

0,882

1,18

+33,79%

Kanalizācija

0,996

1,48

+48,59%

Teritorija: Praulienas pagasts

Ūdensapgāde

0,43

1,18

+174,42%

Kanalizācija

0,36

1,48

+311,11%

Teritorija: Barkavas pagasts

Ūdensapgāde

0,86

1,18

+37,21%

Kanalizācija

1,40

1,48

+5,71%

Teritorija: Aronas pagasts

Ūdensapgāde

0,85

1,18

+38,82%

Kanalizācija

1,31

1,48

+12,98%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019.gada 1.jūliju. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbības zonas paplašināšanos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var AS “MADONAS ŪDENS” telpās Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, darba laikā no 800 līdz 1230 un 1300 līdz 1630, iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi Ingūnu Kreicbergu, telefona Nr.64807072 vai 26563735.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS “MADONAS ŪDENS’’, Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, LV-4801, elektroniskā pasta adrese: info@madonasudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".Informāciju sagatavoja: Guntars Dambenieks
AS “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »