Vieglās automašīnas izsole.

iesūtīts: 2018.08.06 14:35
Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde 23.08.2018. pārdod mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu-transportlīdzekli vieglo automašīnu MITSUBISHI PAJERO SPORT.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  šeit , Liezēres pagasta pārvaldes telpās (“Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads) darba dienās no pulksten 9.00-12.30 un no 13.00-16.00

Izsole notiks Liezēres pagasta pārvaldes telpās 2018.gada 23.augustā plkst.10.00.

Izsolē piedāvātā transportlīdzekļa sākotnējā cena EUR 2890,00.

Izsoles solis EUR 50,00. Nodrošinājuma nauda EUR 289,00 jāieskaita Liezēres pagasta pārvaldes norēķinu kontā LV58UNLA0030900130417 SEB bankā vai jāiemaksā pārvaldes kasē “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads.

Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29336590, Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vāveri 

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »