Īstenoti tautas tērpu iegādes projekti

iesūtīts: 2018.03.02 10:18
LEADER pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Madonas novada pašvaldībā īstenoti 13 tautas tērpu iegādes projekti, kuros Lauku atbalsta dienesta finansējums sastādīja 70 % un Madonas novada pašvaldības finansējums – 30 % no kopējām izmaksām.

Projekta ietvaros 28 novada amatiermākslas kolektīvi tērpti jaunos tautas tērpos vai to esošā garderobe papildināta ar jauniem tautas tērpu elementiem – jostām, saktām, villainēm, apaviem u.c. Projektu ietvaros tika iegādāti Vidzemei raksturīgie etnogrāfiskie tautas tērpi, kuros Madonas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki varēs tērpties 2018. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. 
 

Projekta nosaukums

Madonas novada pašvaldības finansējums

LAD finansējums

Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam

2 535,48

5 916,1

Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta amatiermākslas kolektīviem

5 537,64

12 921,15

Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem

5 533,29

12 911,01

Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas kolektīviem

2 890,04

6 743,43

Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem

1 193,27

2 784,28

Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama tautas deju kolektīvam

2 587,97

6 038,60

Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektīviem

1 929,83

4 502,95

Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta amatiermākslas kolektīviem

4 630,68

10 804,93

Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki”

1 939,56

4 525,63

Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem

7 339,53

13 474, 92

Tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta  amatiermākslas kolektīviem

4 762,06

11 111,47

Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši”

2 158,85

5 037,31

Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim „Fantāzija”

1 464,58

3 417,35

Sīkāka informācija par katru projektu Madonas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Projekti.

Foto: Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs.


Informāciju sagatavoja: Klinta Galeja

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa‌
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »