Par bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanu

iesūtīts: 2018.02.23 15:39
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka ar 2018. gada 17. janvāri stājušies spēkā grozījumi 2010.gada 27.janvāra Madonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.

Madonas novada pašvaldība piešķir vienreizēju materiālo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200 euro apmērā.

  • Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, un, ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir paredzēts preču iegādei jaundzimušā vajadzībām.
  • Materiālais pabalsts pieprasāms mēneša laikā no bērna dzimšanas dienas.
  • Iesniegumu par pabalstu, norādot bankas konta Nr. uz kuru veikt pārskaitījumu var iesniegt Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Raiņa ielā 12, Madonā, T: 64860073.
  • Materiālo pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājiem uz norādīto kontu mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas brīža.


Informāciju iesūtīja: Kristīne Veispale
Sociālā dienesta‌ Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja‌‌

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »