Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos

iesūtīts: 2018.01.26 15:53
uz LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA AMATU.

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības:

 1. Augstākā vai vidējā izglītība;
 2. Pieredze darbā vadošā amatā;
 3. B kategorijas autovadītāja apliecība;
 4. Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām).

Kā priekšrocības tiks uzskatītas:

 1. Pieredze un zināšanas projektu vadībā, ES struktūrfondu apguvē;
 2. Izglītība vadības vai tiesību zinātnēs, ekonomikā;
 3. Svešvalodu zināšanas.

Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:

 1. Izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Liezēres pagasta pārvaldes nolikumu;
 2. Spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt kolektīvu;
 3. Ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
 4. Izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības jomās Madonas novadā;
 5. Spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta projektu un investīciju pieprasījumus, kā arī veiksmīgi tos izpildīt.

Pretendentam nedrīkst būt termiņā neizpildītas finansiālas vai citas saistības pret pašvaldību un tās institūcijām, sodāmība par kriminālpārkāpumiem.


Pretendentus lūdzam iesniegt:

 1. Pieteikumu uz Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
 2. CV;
 3. Motivācijas vēstuli;
 4. Rakstiskā veidā savu redzējumu par Liezēres pagasta attīstību un pagasta pārvaldes darbību pašvaldības funkciju un pārvaldes iestāžu kompetenču robežās;
 5. Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.


Dokumenti līdz 2018.gada 16.februārim jāiesniedz Madonas novada pašvaldības administrācijā elektroniski, Saieta laukumā 1, Madonā, 101.kabinetā. Tālruņi informācijai: 64860069, 26396210, dome@madona.lv

Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem minimālajām kvalifikācijas prasībām, uzaicinās uz interviju.Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »