Top dokumentāla filma par mūsu novadnieci - Olgu Dreģi viņas nozīmīgās jubilejas gadā

iesūtīts: 2018.01.17 17:56
Veidojot dokumentālo filmu par novadnieci - tautā iemīļoto teātra un kino aktrisi Olgu Dreģi, viņas jubilejas laikam martā, uzņemšanas grupa, režisore un TV žurnāliste Mārīte Balode kopā ar pašu mākslinieci 15. janvārī ciemojās aktrises dzimtajā pusē Sarkaņos un Madonas pilsētas vidusskolā.

Pirmā tikšanās, iebraucot dzimtajā novadā, aktrisei Olgai Dreģei bija ar 11. klases skolēniem Madonas pilsētas vidusskolas ēkā, kur aizritējuši arī mākslinieces vidusskolas gadi. Te viņa skandēja dzejoļus, atcerējās klasesbiedrus un skolotājus, ar patiku rakstīja uz tāfeles. Sirsnīga bija O. Dreģe tikšanās ar savu latviešu valodas skolotāju Ausmu Kauci, kurai, tikko darba gaitas uzsākušai, 1953. gada rudenī Olgas Dreģes un paralēlklases jaunieši bija pirmie mācāmie skolēni. Klasesbiedrene Vizbulīte atgādināja, ka Olga sēdējusi viņai priekšā – 1. solā. Aktrise uzrakstīja vēlējumu savai vidusskolai, papildinot iecerēto 100 absolventu domu krājumu, sagaidot Latvijas jubileju.

Tālāk filmēšanas grupa devās uz Sarkaņu pagasta “Kaipiem”, no kurienes Olga savulaik mērojusi ceļu kā uz netālo Sarkaņu skolu, tā uz pilsētas vidusskolu. Kaut arī laiks apkārtni mainījis, brauciena laikā tika skatīta katra vieta ceļmalā, ar ko saistās īpašas atmiņas – bērzs, priežu kalniņš ar sēņošanas vietām, dīķītis, pa kuru slidots, koks, kurā varējis šūpoties. Māju pagalmā izskanēja prieks, ka vecās kļavas ar stārķa ligzdu joprojām aug blakus mājām, tāpat saglabājusies klētiņa un lielais šķūnis, un avotiņš. Kā bērnu dienās sajūsmināti un brīvi cienījamā aktrise izšūpojās šūpolēs, tagadējo saimnieku ieaicināta, izstaigāja ģimenes kādreizējās mājas, ar mīlestību stāstot par visgardāko maizi, kādu uz kļavu lapām pratusi izcept viņas mamma. Vēl domās tika izskriets tuvākais ceļš caur priežu kalniņu uz Sarkaņu skolu, kuru beigušas piecas Dreģu ģimenes meitas un divi dēli, un kas bija arī nākamā ciemošanās vieta šīs dienas braucienā.

Mazajā skolas ēkā ciemiņus - gan no Rīgas braukušos, gan tos, kas uz satikšanos ar Olgu Dreģi ieradušies no Madonas un tās apkārtnes - gaidīja pusdienas. 2. stāva austuvē Sarkaņu amatu skolai aktrise dāvināja dzijas kamolus, un vēl pēc brīža lielajā ēkā vecais skolas zvans visus aicināja uz kopīgu atmiņu stundu, kurā līdzi darbojās filmēšanas grupa. Daudz sirsnīgu vārdu māksliniece saņēma no skolas un klasesbiedriem Jāņa Raudas, Daiņa Cīruļa, Vizbulītes Podnieces, Ritas Zvejnieces, Zanes Ainas Cīrules, māsas Martas, no Madonas muzeja - direktores Līvijas Zepas un Daces Zvirgzdiņas par ciešo sadarbību gadu garumā. Ingrīda Gailīte atcerējās kādu jaunās aktrises Olgas ciemošanos skolā vēlākos gados un pasniedza viņai sveicienus no skolotājas Antonijas Lībores – pašadītus dūraiņus. Tāpat māksliniece priecājās par skolotājas Jevgēnijas Vāveres dāvināto krūzīti ar skolas bildi un O. Dreģei svarīgiem vārdiem: "Te ir vieta, kur spārni mums auga...”, jo skolas laiks viņai bijis atspēriena punkts visam tālākajam dzīvē.

Filmēšana turpinājās muzeja krātuves telpā, kur skatāma izstāde četriem sarkaniešiem – kultūras personībām, tai skaitā, Olgai Dreģei. Vai par katru muzejam atvēlēto lietu aktrise izteica kādu komentāru un pauda savu atkalredzēšanās prieku. Emocionālo noskaņu krāsaināku darīja klavierspēle Ingrīdas Gailītes izpildījumā.

Tiekoties ar mūsu novadnieci - cienījamo aktrisi Olgu Dreģi, bija aizvadīta noskaņām un atmiņām bagāta diena, kura radīs savu atspoguļojumu arī topošajā dokumentālajā filmā.


Informāciju sagatavoja: Inese Sudāre

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
krājuma glabātāja Sarkaņos

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Olga Dreģe atkal skolas solā Sarkaņos.
Olga Dreģe pie saviem teātra tērpiem, kas glabājas muzeja krātuvē Sarkaņos.
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »