Viesi no Vācijas Sarkanā Krusta organizācijas

iesūtīts: 2018.01.05 16:01
5.janvārī Madonas novada pašvaldībā viesojās Vācijas pilsētas Rosrātes (Rösrath) Sarkanā Krusta pārstāvji.

Ierašanās mērķis kā allaž jau 17 gadu garumā nemainīgs - sadarbība humānās palīdzības jomā, savstarpējā sapratne un palīdzēšanas prieks. 

Faktiski šī sadarbība norit ar Madonas novada Sarkanā krusta nodaļu, taču ikviens sūtījums radis pielietojumu Madonas novada izglītības, sociālā dienesta un citās pašvaldībās iestādēs. Iepriekšējos sūtījumos 2017.gadā saņemts biroja aprīkojums, mēbeles, kas visas jau ir sadalītas un tiek pielietotas.

Šajā reizē Madonas novada pašvaldība saņēma tranportlīdzekli - busiņu, kuru plānots pielāgot Sociālā dienesta vajadzībām - cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.

‌Vācieši tiekoties uzsvēra, ka pats galvenais šajā brīvprātīgajā kustībā "Sarkanais krusts" ir cilvēcīgums, vēlme palīdzēt un apjaust, ka tas kādam ir ļoti nepieciešams. Ar Latviju, ar Madonu Rosrātes Sarkanajam Krustam izveidojusies visilggadējākā sadarbība, tā ir abpusēji papildinoša, tā sniedz jaunu pieredzi un iespējas. 


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
‌Foto: Agris Veckalniņš

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »