Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu.

iesūtīts: 2017.11.24 11:33

1. Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības:

 • Augstākā vai vidējā izglītība;
 • Pieredze darbā vadošā amatā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām).
2. Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
 • Pieredze un zināšanas projektu vadībā, ES struktūrfondu apguvē;
 • Izglītība vadības vai tiesību zinātnēs, ekonomikā;
 • Svešvalodu zināšanas.

3. Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:

 • Izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un šo pagastu pārvaldes nolikumiem;
 • Spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt kolektīvu;
 • Ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
 • Izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības jomās Madonas novadā;
 • Spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta projektu un investīciju pieprasījumus, kā arī veiksmīgi tos izpildīt.

Pretendentam nedrīkst būt termiņā neizpildītas finansiālas vai citas saistības pret pašvaldību un tās institūcijām, sodāmība par kriminālpārkāpumiem.

Pretendentus lūdzam iesniegt:
 1. Pieteikumu uz Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
 2. Europass CV;
 3. Motivācijas vēstuli;
 4. Rakstiskā veidā savu redzējumu par Ļaudonas  pagasta attīstību un pagasta pārvaldes darbību pašvaldības funkciju un pārvaldes iestāžu kompetenču robežās;
 5. Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.
Dokumenti līdz 2017.gada 12.decembrim jāiesniedz Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, 101.kabinetā vai elektroniski jānosūta uz e-pastu – dome@madona.lv. Tālruņi informācijai: 64860069, 29430460 Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem minimālajām kvalifikācijas prasībām, uzaicinās uz interviju.


Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »