Aicinājums pieteikt kandidātus no visas Latvijas dažādām gada balvām

iesūtīts: 2017.10.18 16:39
Izsludināti Latvijas mēroga konkursi "Gada brīvprātīgais 2017" un "Latvijas Būvniecības Gada balva".
5.decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Ikviens Latvijas iedzīvotājs vai organizācija aicināta pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2017”, kas 2. decembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2016. gada 1.novembra līdz 2017. gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan  organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau ceturto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2017” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2017. gada 31. oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu,vai attiecīgo pieteikumu aizpildot rakstiski un nosūtot uz e-pastu info@brivpratigie.lv. Turpat pieejams arī godināšanas nolikums. Pieteikuma anketai vēlams pievienot arī publiski pieejamus foto un videomateriālus, kuros redzamas izvirzītā pretendenta brīvprātīgā darba aktivitātes. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 2. decembrī Rīgā.

Vairāk informācijas: Jurita Mikoviča
E - pasts: info@brivpratigie.lv
http://www.brivpratigie.lvKonkurss "Latvijas Būvniecības Gada balva" jau vairākus gadus ir lielākais un ievērojamākais būvniecības objektu konkurss (gan pēc pieteikto objektu (vairāk kā 90), gan nomināciju skaita (10)) Latvijas valstī. Šogad konkurss norisināsies Latvijas 100 gadu jubilejas zīmē, kuras oficiālais zīmols (piederības zīme) tiek izmantota konkursa sabiedriskajā popularizēšanā.

Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar valsts institūcijām un nozīmīgākajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī profesionālajiem izdevumiem "Latvijas Architektūra" un "Latvijas Būvniecība".

Pašvaldības aicinātas pieteikt konkursam lielus un mazus objektus, ēkas un infrastruktūras objektus. Jāatzīmē, ka visi konkursam pieteiktie objekti iegūs ievērojamu publicitāti un tiks eksponēti fotoizstādē Līvu laukumā 2018.gada martā mēneša garumā, tādējādi  plašus sabiedrības slāņus iepazīstinot ar paveikto būvniecības nozarē visas valsts mērogā.

Objektu godalgošanā tiek apbalvoti būvniecības procesā iesaistītie speciālisti - pasūtītāja pārstāvis, arhitekts, būvnieks, būvuzraugs, kā arī tiek īpaši atzīmēts kvalitatīvs apakšuzņēmēju darbs.

Konkursam iespējams pieteikt objektus, kuri nodoti ekspluatācijā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim. Iesniegšanas termiņš 19.janvāris. Aicinām pieteikumos norādīt pasūtītāju, arhitektu, būvnieku, būvuzraugu, kā arī kādu no apakšuzņēmējiem, kura veikums ir īpaši izceļams objekta kontekstā. Pieteikuma anketa - prezentācija - pielikumā. Pieteikumā jāaizpilda norādītās ailes, norādot kurā no 10 nominācijām objekts startē. Nolikums.

Konkursa gala ceremonija tiek plānota marta sākumā, uz kuru ielūgumu saņems visu objektu pieteicēji un to tapšanā iesaistītie speciālisti. Gala ceremonija pulcēs valsts institūciju pārstāvjus, pašvaldību vadītājus, vēstniekus, arhitektus, būvniekus, nekustamo īpašumu projektu attīstītājus, inženierus, projektu vadītājus, u.c. Tradicionāli gala ceremonijā piedalās 400 - 450 cilvēku. Svinīgās ceremonijas turpinājums ir eleganta neformālā daļa, piedāvājot platformu savstarpējai komunikācijai. 

Konkursa organizatores:
‌Agrita Lūse, 28373794, agrita.luse@gmail.com
‌Gunita Jansone, 29407147, gunita.jansone@inbox.lv
‌biedrība "Building Design and Construction Council", www.buvniekupadome.lv

  ‌‌

‌Informāciju apkopoja un ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »