Jaunu transportlīdzekļu iegāde pagastos

iesūtīts: 2017.10.18 12:00
Madonas novada pašvaldības domes sēdēs deputāti lēmuši par automašīnas iegādi Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām, par autobusa iegādi Dzelzavas internātpamatskolai un par aizņēmuma ņemšanu skolēnu autobusa iegādei Ošupes pagasta pārvaldei.

Barkavas pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu rīcībā šobrīd ir vieglā automašīna Škoda Octavia un mikroautobuss VW Transporter, kuru izmanto pansionāts, kultūras nams, īpašumu uzturēšanas nodaļa, divas bibliotēkas, pamatskola, bāriņtiesas locekle un sociālā darbiniece, kā arī pašdarbības kolektīvi un sporta komandas, bet bieži gadās situācijas, kad pārvalde nevar nodrošināt visus nepieciešamos braucienus, jo transports tiek izmantots citiem braucieniem vai tiek remontēts. Lai mazinātu šādas situācijas, Madonas novada pašvaldības dome nolēmusi veikt iepirkuma procedūru jaunas automašīnas (8 + 1vieta) iegādei Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām.

Madonas novada pašvaldības dome nolēmusi veikt iepirkuma procedūru autobusa (8 +1) iegādei Dzelzavas internātpamatskolas skolēnu pārvadāšanai.

Madonas novada pašvaldības dome nolēmusi ņemt aizņēmumu skolēnu autobusa iegādei Ošupes pagasta pārvaldes vajadzībām, tas ir, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 44 550 eiro apmērā Valsts kasē uz desmit gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz diviem gadiem; aizņēmumu izņemt 2017. gadā un apgūt 2017. gadā.


‌Informāciju sagatavoja un ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »