Madonas novadā tiks ierīkoti jauni, mūsdienīgi bērnu rotaļu laukumi

iesūtīts: 2017.09.22 10:24
Projekta “Bērnu rotaļu laukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Madonas novadā” ietvaros tiks veikta jaunu bērnu rotaļu uzstādīšana visās Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, t.sk. Madonas PII “Kastanītis” un izveidoti 4 publiskie rotaļu laukumi - Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā un Madonas pilsētas Upes skvērā (esošā publiskā rotaļu laukuma vietā) un Priežu kalnā.

Pēc veiktās bērnu rotaļu laukumu apsekošanas 2016.gadā visās Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī publiskajos rotaļu laukumos, tika konstatēts, ka esošās rotaļu iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas. Esošā situācija pirmsskolas izglītības iestādēs norādīja uz to, ka iekārtas ir vairāk kā 20 gadus vecas, tās ir nedrošas bērniem un rotaļu ierīces lielākoties neatbilst EN 1176 standartam (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), savukārt publiskie laukumi nenodrošina mūsdienīga rotaļu laukuma prasības. Ņemot vērā šos aspektus ir nepieciešama nedrošo vai morāli novecojušo iekārtu demontāža un rotaļu laukumu aprīkošana ar jaunām, mūsdienīgām un standartiem atbilstošām iekārtām

Bērnudārzos tiks uzstādītas 6-17gab. rotaļu iekārtu vienības, kuru komplektācija ļaus nodrošināt pilnvērtīgu un interesantu rotaļu ārtelpā, pilnveidojot savas fiziskās, emocionālās, sociālās un kognitīvās spējas. Biksēres ciemā publiskajā rotaļu laukumā paredzēts uzstādīt 10 jaunas iekārtas, t.sk. vingrošanas kompleksus bērniem un 1 āra trenažieri. Madonas pilsētā divos publiskajos laukumos ir paredzēts uzstādīt kopskaitā 36 iekārtu vienības (rotaļu, vingrošanas kompleksi dažādām vecuma grupām, šupoles, atsperšūpoles, karuseļi, āra trenažieri u.c. aktivitāšu elementi), tādejādi nodrošinot daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju visām vecuma grupām.

     

     

Mūsdienīga rotaļu laukumu izveide  ir praktisks ieguldījums ģimeņu labklājībā.

Kopējās projekta izmaksas 369 881,27 eiro. Finansētājs - Madonas novada pašvaldība. Darbu izpildi projekta ietvaros nodrošina SIA “GOplay”. Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada nogale. Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā, rotaļu iekārtas tiks pilnībā uzstādītas 2018. gada pavasarī.

Pilnīga rotaļu laukumu labiekārtošana turpināsies arī 2018. gadā, kad paredzēts ieklāt trieciena absorbējošo gumijas segumu zem rotaļu iekārtām.

 

Informāciju sagatavoja: Agnese Silupa, ainavu arhitekte
‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »