Paziņojums par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

iesūtīts: 2017.08.23 08:27
Madonas novada pašvaldības dome paziņo, ka, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.augusta lēmumu “Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu”, ar 2017.gada 23. augustu ir noteikta Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz septiņām vakantajām komisijas locekļu vietām.

Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2017. gada 14. septembrim.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums nosaka:

  • Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
  • Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
  • Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
  • katram attiecīgās domes deputātam,
  • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta:

  • vārds, uzvārds, personas kods,
  • dzīvesvietas adrese,
  • darbavieta un profesija (nodarbošanās),
  • ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa saņemama un iesniedzama klientu apkalpošanas zālē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā līdz 2017.gada 14.septembrim.

MADONAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMA veidlapa


Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »