Mediācijas dienas Madonā

iesūtīts: 2017.04.21 16:35
Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju no 25. – 28. aprīlim pirmo reizi Latvijā organizē Mediācijas dienas, kuru ietvaros sertificēti mediatori stāstīs par mediāciju praksē, tās sniegtajām iespējām, kā mediāciju pielietot un kāpēc tā ir noderīgs instruments ceļā uz domstarpību risināšanu.

Konflikti ir dabiska mūsu dzīves sastāvdaļa gan darbā, gan mājās, gan sabiedrībā. Pat ja šķiet, ka jūs runājat dažādās valodās, vai pat vispār vairs nesarunājaties, konflikts prasa risinājumu. Tad, kad domstarpības jau radušās, ir maldīgi domāt, ka no tām var aizbēgt, neliekoties ne zinis un tās nerisinot.

Risinājumi var būt dažādi – atkarībā no izvēlētā veida. Tiesāšanās, ko bieži automātiski izvēlas kā šķietami piemērotāko veidu, var būt saistīta ar papildu stresu, ko rada stingri reglamentētā tiesas procesa kārtība. Tāpat visbiežāk ir nepieciešama arī kvalificēta jurista palīdzība, lai uzsāktu un turpinātu tiesvedību, un tie ir papildu izdevumi. Tomēr ir iespēja izvēlēties arī citu veidu kā atrisināt domstarpības.

Mediācija ir konfidenciāls process, kuru vada mediators. Mediatora uzdevums ir atjaunot komunikāciju un veicināt konflikta pušu saprašanos, vadot tās to pušu pašu izvēlētā ceļā uz konflikta risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa, mediators neatstāj bez ievērības arī pušu emocijas. Mediācijā abas puses ir līdztiesīgas un tās netiek savstarpēji konfrontētas, tas ir - tām nekas nevienam nav jāpierāda. Mediators ir pilnībā neitrāls un vienlīdz atbalsta abas konflikta puses. Mediators secīgi vada puses caur noteiktām konflikta risināšanas pakāpēm, palīdzot apzināties savas patiesās vajadzības, kopīgi rast tām atbilstošu risinājumu.

25.aprīlī no plkst.10.00 – 12.00 arī Madonas pašvaldības 3.stāva zālē norisināsies diskusija par mediāciju un tās iespējām pašvaldības teritorijā, pašvaldību un iedzīvotāju vajadzībām. Tās laikā no plkst.10:30-12:00 ikvienam iedzīvotājam būs iespēja saņemt konsultācijas par meditāciju. Esiet aicināti!


"Mediācija ir Tava iespēja risināt domstarpības atbildīgi un cieņpilni."

Vairāk informācijas un aktualitātes mediācijas jomā:

Tieslietu ministrija: www.tm.gov.lv, sadaļā – Mediācija

Sertificētu mediatoru padome: www.sertificetimediatori.lvInformāciju ievietoja: I.Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »