Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

iesūtīts: 2017.04.10 10:19
Madonas novada vēlēšanu komisija kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām pieņems no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim.

Kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”. Vēlēšanu komisija aicina kandidātu sarakstu sagatavotājus un iesniedzējus iepazīties ar šiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir pieejami https://www.cvk.lv/pub/public/31351.html.

Kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Lietojumprogrammas piekļuves paroli var saņemt Madonas novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu sarakstu pieņemšana

Deputātu kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus vēlēšanu komisija pieņems Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā 1.stāva zālē, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar vēlēšanu komisijas sekretāri Laimu Liepiņu pa tālr. 26445964.  

Datums

Nedēļas diena

Laiks

18.04.2017.

Otrdiena

16.00-18.00

19.04.2017.

Trešdiena

09.00-12.00

20.04.2017.

Ceturtdiena

15.00-18.00

21.04.2017.

Piektdiena

09.00-12.00

24.04.2017.

Pirmdiena

12.00-18.00

 

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017. gada 24. aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

 

Par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu ārpus noteiktā darba laika lūdzam vienoties ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju vai sekretāri.

Drošības nauda

Drošības nauda par kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām Madonas novadā ir 180 EUR (viens simts astoņdesmit euro), kas jāiemaksā Madonas novada vēlēšanu komisijas depozīta kontā:

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Kods UNLALV2X

Konts Nr. LV 37 UNLA 0030 9001 3011 6

Banka A/S SEB banka

 

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4) datums, kad veikts maksājums.

 

Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs Madonas novada pašvaldības budžetā.

Kontaktinformācija

Madonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle

Tālrunis: 26486811; epasts evita.zale@madona.lv

Madonas novada vēlēšanu komisijas sekretāre Laima Liepiņa

Tālrunis: 26445964; epasts laima.liepina@madona.lv

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »