Interešu grupas

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp izglītojošu pieaugušo aktivitāšu realizētājiem Madonas novadā un interesentiem, aicinām Jūs, pieaugušo augstākās izglītības programmu realizētājus, formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus un izglītojošo pieaugušo interešu grupu vadītājus uz sadarbību un iesūtīt publicēšanai Madonas Augstākās izglītības centram informāciju par jūsu aktivitātēm!

Ērtībai izmantojiet sadaļu "Kontakti"!

AA

AA (sadraudzība)

Dievs, dod man dvēseles mieru pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko nespēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Visi alkoholiķi agri vai vēlu beidz dzert, tikai kādam tas izdodas dzīves laikā.
Vieta: Madonas pilsētalasīt vairāk

Amatierteātri

Madonas jauniešu dramatiskais kolektīvs

Šis ir pilnībā jauniešu kolektīvs. Tiek apgūta skatuves runas ābece. Ir dalībnieki, kuri strādā pie individuālā repertuāra, tādējādi pārbaudot savu individuālo varēšanu uzstājoties Kultūras nama pasākumos.
Vieta: Madonas pilsētalasīt vairāk

Deju kolektīvi

Madonas ''TDA Vidzemes seniori"

Daudzi šī kolektīva dalībnieki sākuši dejot jau bērnībā un turpinājuši TDA "Vidzeme". Galvenais ir viņu nopietnā attieksme pret deju, kolektīvā allaž dzirkstī joki un tā arī ir viņu galvenā panākumu atslēga.
Vieta: Madonas pilsētalasīt vairāk

Madonas sarīkojuma dejas

Madonas sarīkojuma dejas piedāvā apgūt standarta un Latīņamerikas dejas, kā arī deju prasmes, lai varētu uzdejot vienkārši valsi.
Vieta: Madonas pilsētalasīt vairāk

Folkloras kopas

Kori

Madonas Senioru koris "Mantojums"

Madonas pilsētas senioru koris “Mantojums” dibināts Madonas pilsētas kultūras namā 1958. gada aprīlī. Senioru korī patreiz darbojas 55 aktīvi dziedātāji, kuri paši sevi raksturo kā “mūžam jaunie”.
Vieta: Madonas pilsētalasīt vairāk

Pūtēju orķestri

Sportiskās aktivitātes

Vokālie ansambļi

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »