Interešu grupas

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp izglītojošu pieaugušo aktivitāšu realizētājiem Madonas novadā un interesentiem, aicinām Jūs, pieaugušo augstākās izglītības programmu realizētājus, formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus un izglītojošo pieaugušo interešu grupu vadītājus uz sadarbību un iesūtīt publicēšanai Madonas Augstākās izglītības centram informāciju par jūsu aktivitātēm!

Ērtībai izmantojiet sadaļu "Kontakti"!

Amatierteātri

Deju kolektīvi

Dāmu klubi

Jaunrades kolektīvi

Biedrība „Ozols un zīle”

Biedrības mērķis - Liezēres pagasta bērnu un jauniešu dzīves un vides kvalitātes uzlabošana. Dažādu projektu īstenošana, pasākumu organizēšana.
Vieta: Liezēres pagastslasīt vairāk

Senioru klubi

Sportiskās aktivitātes

Interešu klubs „Henomele”

Draugu kopa, kas apvienojušies ar vairākiem mērķiem: popularizēt jātnieku sportu, organizēt jāšanas sacensības un, protams, arī piedalīties citu organizētās sacensībās, kā arī aktīvi atpūsties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Vieta: Liezēres pagastslasīt vairāk

Biedrība „Vidzemes sporta atbalsta centrs”

Mērķi: apvienot fiziskās un juridiskās personas veselīga dzīvesveida popularizēšanai Vidzemē un Latvijā, veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanu sportiskajās un fiziskajās aktivitātēs, aktīvo sportistu sportiskās izaugsmes un atpazīstamības veicināšana Latvijas Republika, Eiropā un Pasaulē.
Vieta: Liezēres pagastslasīt vairāk

Vokālie ansambļi

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »