Interešu grupas

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp izglītojošu pieaugušo aktivitāšu realizētājiem Madonas novadā un interesentiem, aicinām Jūs, pieaugušo augstākās izglītības programmu realizētājus, formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus un izglītojošo pieaugušo interešu grupu vadītājus uz sadarbību un iesūtīt publicēšanai Madonas Augstākās izglītības centram informāciju par jūsu aktivitātēm!

Ērtībai izmantojiet sadaļu "Kontakti"!

Deju kolektīvi

Folkloras kopas

Barkavas kultūras nama folkloras kopa "Madava"

Savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Folkloras kopu labprāt aicina piedalīties kāzās ar apdziedāšanās dziesmām, kopīgi svinēt Līgo svētkus, Ziemassvētkos iet čigānos, kopā svinam arī daudzi citi latviešu tradicionālie svētki.
Vieta: Barkavas pagastslasīt vairāk

Jaunrades kolektīvi

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »