Interešu grupas

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp izglītojošu pieaugušo aktivitāšu realizētājiem Madonas novadā un interesentiem, aicinām Jūs, pieaugušo augstākās izglītības programmu realizētājus, formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus un izglītojošo pieaugušo interešu grupu vadītājus uz sadarbību un iesūtīt publicēšanai Madonas Augstākās izglītības centram informāciju par jūsu aktivitātēm!

Ērtībai izmantojiet sadaļu "Kontakti"!

Amatierteātri

Deju kolektīvi

Aronas pagasta Lauteres līnijdeju grupa

Dejotājas vieno dzīvesprieks un mīlestība pret deju. Viņas dejo par prieku sev un citiem, labprāt aicina pie sevis un uzstājas visur, kur deju grupu aicina. Līnijdeju grupa darbojas kopš 2003. gada.
Vieta: Aronas pagastslasīt vairāk

Vokālie ansambļi

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »