Madonas Augstākās izglītības centrs 

Augstākā izglītība mūsdienās nepieciešama daudzu profesiju pārstāvjiem un, cilvēciski skatoties, apvāršņa paplašināšana ikvienu personu var pārvērst par personību. 
Arī mūžizglītības jēdziens arvien noturīgāk savu vietu ieņem ikdienas apritē. Turklāt valsts prasības pēc augstskolas diploma daudzus burtiski spiež meklēt iespēju iegūt bakalaura vai maģistra grādu. Protams, apzinoties, ka finansiāli augstākā izglītība liek rēķināt — meklēt un atrast ne mazo žūksni naudas. Tomēr šie līdzekļi mērķi attaisno.      

Madonas Augstākās izglītības centra (turpmāk - MAIC) idejas autors  ir Mg. theol. Guntars Agate Paeglis.Ieceres pamatā ir rūpes par izglītotu cilvēku Madonā; tā ir vēlme dot iespēju studēt gribētājiem ērtāk un tuvāk dzīvesvietai apgūt sev nepieciešamo.

Ideju par MAIC dibināšanu atbalstīja gan Madonas pilsētas dome, gan Madonas rajona padome, piešķirot finansējumu. 
2006.gada 27.jūlijā Madonas rajona padomes nodibinājums "Madonas Augstākās izglītības centrs" tika reģistrēts LR Uznēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā (reģistrācijas Nr. 40008104711)

Pēc novadu reformas 2010.gadā, MAIC pārņēma Madonas novada pašvaldība.

MAIC darbības mērķis: Piedāvāt augstākās izglītības ieguves iespējas Madonas plisētas un novada iedzīvotājiem, piesaistot augstskolu programmas, kuras ir reģionāli nepieciešamas. Iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām, veicināt profesionālo pilnveidošanos un pārkvalificēšanos tālākizglītības programmās, realizējot mūžizglītības koncepciju, lai sagatavotu profesionāļus darba tirgum brīvai darbaspēka kustībai Eiropas Savienībā.

MAIC uzdevumi:

  1. Piesaistīt un īstenot reģionāli nepieciešamas licencētas un akreditētas studiju programmas, kā arī tālākizglītības programmas.
  2. Organizēt studiju procesa norisi un sadarbojoties ar dekāniem/ nodaļas vadītājiem, programmu direktoriem, studiju daļu un katedru vadītājiem.
  3. Nodrošināt studiju programmu popularizēšanu, kā arī veikt citus reklāmas pasākumus.
  4. Nodrošināt studiju procesa administratīvo un saimniecisko organizāciju.
  5. Veikt studiju procesa kvalitātes kontroli, sadarbībā ar Iekšējā audita nodaļu.
  6. Uzturēt regulāru saikni ar studējošajiem un absolventiem, sadarbības partneriem, attiecīgo pilsētu, novadu pašvaldībām un Izglītības pārvaldēm.
MAIC logo
Madonas novada pašvaldība
‌Madonas Augstākā izglītības centrs

‌Adrese: Valdemāra bulvāris 6, 117. kabinets, Madona, Madonas nov., LV-4801
‌Tālrunis: 25669667 (Guntars Agate Paeglis)
‌E-pasts: maic@madona.lv  
‌Tīmekļa vietne: http://www.madona.lv/izglitiba/lv/

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »