Auto Flora

Piedāvā:
• A; B; C; CE; D kategoriju un traktortehnikas vadītāju sagatavošana
• Profesionālo autovadītāju periodiskā apmācība (95.kods)
• Sadarbība ar NVA un darba devējiem pieaugušo apmācībā

Uzziniet vairāk:

SIA „Auto flora”
Valdes loceklis Juris Dukaļskis 
‌Adrese: Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834
‌‌Tālrunis: 29448739
‌E-pasts: autoflora@inbox.lv
‌Tīmekļa vietne: www.autoflora.lv

BUTS

SIA „BUTS” ir dibināts 1991. gadā kā pieaugušo tālākizglītības centrs. Šobrīd mācību centrs ir viena no lielākajām privātajām izglītības iestādēm valstī.
Piedāvā:
 • kvalitatīvas apmācības, kas veidotas, ievērojot mūsdienīgas biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku  un klienta individuālās vajadzības.
 • Formālās un neformālās izglītības pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un fiziskām personām, korporatīvā apmācība.
 • Apmācības bezdarbniekiem pēc kuponu metodes
 • Metālu un metināto savienojumu kvalitātes testēšanas laboratorijas pakalpojumi (akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā).
Uzziniet vairāk:

SIA „BUTS”
Madonas filiāles vadītāja Rūta Prostakova
Adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālruņi: 64822934, 27898046
E-pasts: madona@buts.lv
Tīmekļa vietne: www.buts.lv

  

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – LLKC) veic lauksaimnieku, lauku uzņēmēju un lauku iedzīvotāju mācības, konsultēšanu un informēšanu. LLKC ir 26 Lauku konsultāciju biroji un filiāles.
Piedāvā:
 • pieaugušo tālākizglītību (mūžizglītību, iedzīvotājiem ar dažādu sākotnējo izglītību - pamata, vidējo, speciālo, augstāko nelauksaimniecisko, kā arī lauksaimniecisko), ar mērķi paaugstināt produkcijas konkurētspēju Eiropas Savienības tirgū, aktivizēt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību;
 • sniedz iespēju lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem pārkvalificēties, attīstīt profesionālās kompetences līmeni, izmantojot profesionālās pilnveides programmas
Uzziniet vairāk:

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Madonas konsultāciju biroja vadītāja Aija Vīgnere
Adrese: Poruka iela 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālruņi: 64807464; 28675443
E-pasts: aija.vignere@llkc.lv
Tīmekļa vietne: www.llkc.lv

Latvijas Sarkanais Krusts

Piedāvā:
 • Izglītība par veselības veicināšanu.
 • Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības.
 • Sociālās uzņēmējdarbības apmācības un konsultācijas. 
 • Izglītošana par bēgļiem un patvērumu meklētājiem.
 • Brīvprātīgā darba izglītošana.
 • Izglītošana par sociālo aprūpi, t.sk. mājaprūpi, alternatīvo aprūpi u.c.
Uzziniet vairāk:

Latvijas Sarkanais Krusts
Madonas komiteja
Priekšsēdētāja Velta Vilšķērste
Izpilddirektore Rita Vecozola
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 26436684; 26489192
E-pasts: lsk.madona@redcross.lv
Tīmekļa vietne: www.redcross.lv

MC Alfa

Piedāvā:
MC Alfa - mācību centrs ir dibināts 2006.gada 20.aprīlī.

Kopš dibināšanas, mēs sekmīgi un aktīvi sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā.

Mācību centrs visā Latvijā piedāvā dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas pieaugušo profesionālo prasmju pilnveidei.

Mācību centra kvalificēti pasniedzēji arī Vidzemē nodrošina interesentiem iespējas  pilnveidot savas zināšanas:

 • autoapmācībā - C, CE, D kategorija, periodiskā apmācība;
 •  valsts valoda;
 • svešvalodas - angļu, vācu, krievu;
 • iegūt dažādu līmeņu datorlietotāja prasmes;
 • pilnveidot savas zināšanas saskarsmes psiholoģijā.

Iesaistīties apmācībā Jūs variet, piesakoties:

 • Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kur esiet reģistrējies kā bezdarbnieks, darba meklētājs vai darba ņēmējs, kuram ir nepieciešams pilnveidot/apgūt profesionālas vai sociālās zināšanas un prasmes darba saglabāšanai,
 • komercgrupās. 
Uzziniet vairāk:
SIA "MC Alfa"
Vidzemes filiāles vadītāja Inita Auzāne
Adrese: Upes iela 3 (2. stāvā), Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:27757091
E-vēstulēm: vidzeme@mcalfa.lv
 

NVA Madonas filiāle

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) piedāvā iespējas paaugstināt savu konkurētspēju, iesaistoties apmācībās, bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
Piedāvā:
Bezdarbnieku atbalstam:
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana
 • neformālās izglītības programmu apguve 
 • praktiskā apmācība pie darba devēja 
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Jauniešiem bezdarbniekiem:
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
 • profesionālās un neformālās izglītības programmu apguve
 • atbalsta pasākums “Darbnīcas jauniešiem”
 • atbalsts pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai
Uzziniet vairāk:
Nodarbinātības valsts aģentūra
Adrese: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206
Fakss: 67021806
E-pasts: nva@nva.gov.lv
‌Tīmekļa vietne: www.nva.gov.lv  

‌NVA Madonas filiāle
‌Vadītāja Lidija Kraukle
‌Adrese: Upes iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801
‌Tālrunis: 64807913; 26548091
E-pasts: madona@nva.gov.lv
 
NVA Madonas filiāle klientu apkalpošanas punkts Ērgļos
‌Adrese: Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ēgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
‌Tālrunis: 64860836; 25685275‌

‌NVA Madonas filiāles klientu apkalpošanas punkts Lubānā
‌Adrese: Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830
E-pasts: lubana@nva.gov.lv

‌NVA Madonas filiāles 
klientu apkalpošanas punkts Varakļānos
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
‌Tālrunis: 64860836; 25685275

Pakalnieši

“Pakalnieši” ir SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles „Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs” apmācību centrs Madonas novada Vestienas pagastā. Organizējam interaktīvi izglītojošas nodarbības par mežu kā ekosistēmu un tā iemītniekiem dažādām mērķauditorijām gan uz vietas, gan izbraukumos.
Piedāvā:
Izglītojošas nodarbības par dabu:
 • “Dzīvnieku mājas” - iepazīstina ar dzīvnieku paradumiem, iespēja redzēt un pētīt dzīvnieku trofejas, mācīties atpazīt dzīvnieku pēdas;
 • “Jaunais mežsaimnieks” - iepazīt kokaugus, to izmantošanas iespējas fiziskai un emocionālai labsajūtai; izmēģināt mežsaimnieciskus mērinstrumentus un darbarīkus.

Radošās darbnīcas tikai pieaugušajiem un arī pieaugušajiem kopā ar bērniem :
 • Papīra darbnīca
 • Dabas materiālu radošās darbnīcas
Uzziniet vairāk:

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs"

Apmācību centrs “Pakalnieši””
Kontaktpersona Danuta Kiopa
Adrese: Pakalnieši, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855
Tālrunis: 26141853
E-pasts: danuta.kiopa@mkpc.llkc.lv
Tīmekļa vietne: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba
www.draugiem.lv/pakalniesi

Piekūni lv

SIA "Piekūni lv" darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Viens no pamatvirzieniem ir struktūrvienības "Brīvdienu māja "Piekūni" aktivitātes lauku tūrismā Gaiziņa pakājē. Pārsvarā tie ir izmitināšanas un pirts pakalpojumi, taču labprāt nodrošinām plašu klāstu ar papildus iespējām mūsu viesiem. Iecienītākie ir astrologa un vides gida piedāvājumi.
Piedāvā:
 • Interešu izglītības programma „Astroloģijas pamati” (klasiskā astroloģija)
 • Interešu izglītības programma „Astroloģija – horoskopa izveide un interpretācija” (klasiskā astroloģija)
 • Astroloģijas darbnīca - "Iepazīsti sevi!"
 • Vides gida programma – „Koks no mīta līdz materiālam”
Uzziniet vairāk:

SIA „Piekūni lv”
Programmu izstrādātāja un vadītāja Danuta Kiopa
Tālrunis: 29453973
E-pasts: danuta@piekuni.lv
Tīmekļa vietne: www.piekuni.lv
www.videsgidi.lv

STC mācību centrs

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "STC mācību centrs" ir „Sertifikācijas un testēšanas centrs” dibināta mācību iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt lauksaimniekiem un citiem interesentiem profesionālo izaugsmi augstā kvalitātē.
Piedāvā:
Iekšējās apmācības jūsu uzņēmuma speciālistiem un ārējās apmācības, kursus un seminārus šādās jomās:
 • bioloģiskās lauksaimniecības jomā
 • mašīniekārtu CE marķēšanas jomā
 • traktortehnikas tehnisko prasību jomā.
Uzziniet vairāk:

Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"
STC mācību centrs

Vadītāja Zane Rubika
Adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 22720761
E-pasts: zane.rubika@stc.lv
Tīmekļa vietne: www.stc.lv

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs

Akreditēta pieaugušo profesionālās izglītības iestāde biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs”
Piedāvā:
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
 • Autoatslēdznieks
 • Elektromontieris
 • Galdnieks
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
 • Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
 • Rokas lokmetinātājs (MMA)
 • Virpotājs
 • Datorsistēmu tehniķis

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijām:
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) • Autoatslēdznieks
 • Elektromontieris
 • Virpotājs
 • Datorsistēmu tehniķis
Uzziniet vairāk:

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs”
Vadītājs Ainārs Iesavs
Juridiskā adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64281788; 29174393
E-pasts: vpic@pic.lv ; ainars.iesavs@gmail.com
Tīmekļa vietne: www.pic.lv

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »