10 ieteikumi pieaugušo izglītotāja prasmēm

Mūžizglītība, tajā skaitā pieaugušo izglītība mūsu strauji mainīgajā ekonomiskajā situācijā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu. Mums biežāk nākas mainīt ne tikai darba vietu, bet arī profesiju, papildināt savas zināšanas, uzlabot kompetences. Tātad, nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu mūžizglītības pieejamību jebkuram cilvēkam. Lai to paveiktu, nepieciešama laba materiāli tehniskā bāze un sagatavots pedagoģiskais personāls. Līdz ar to, lai nodrošinātu kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu, pieaugušo izglītotājiem jāpilnveido arī savas kompetences.
ziņa publicēta 05.01.2017lasīt vairāk

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos

Saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.545 "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā" darbiniekiem, kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē, kā arī kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.
ziņa publicēta 09.12.2016lasīt vairāk

Metināšana

Metināšanai ir svarīga loma mehānismu tehnoloģiskajā procesā. Ar metināšanas darbiem sastopas ikviens moto tehnikas īpašnieks. Ir nepieciešama iekārta un kvalificēts meistars, kurš šo darbu var izpildīt īsā termiņā un kvalitatīvi!
ziņa publicēta 09.12.2016lasīt vairāk

Ugunsdrošība

Kā nosaka 19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi" par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā.
ziņa publicēta 09.12.2016lasīt vairāk

VIEGLO APĢĒRBU ŠŪŠANA UN KONSTRUĒŠANA

Vēlies radoši izpausties apģērba darināšanā, taču trūkst nepieciešamo zināšanu? Vēlies iepriecināt sev mīļos vai varbūt veidot savu garderobi „ar odziņu", bet nezini – kā? Vēlies spodrināt savu mājsaimnieces, lieliskas sievas un perfektas māmiņas tēlu?
ziņa publicēta 09.12.2016lasīt vairāk

Bērnu uzraudzības pakalpojumi

Nav noslēpums, ka aizvien lielāka uzmanība un nozīme tiek pievērsta pedagoģijai un bērnu audzināšanai. Tas, ko sniedzam bērnam šodien – jau rīt atspoguļosies viņa uzvedībā, paradumos, saskarsmē un galu galā – veido viņa personību tālākā nākotnē.
ziņa publicēta 09.12.2016lasīt vairāk
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »