Palielinās atbalstu sociālā darba speciālistu apmācībām

ziņa publicēta 07.12.2016
Labklājības ministrija (LM) ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu, līdz 2022.gada decembrim līdz 70% palielinās pašvaldībām šobrīd pieejamo atbalstu par pašvaldību sociālā darba speciālistu dalību profesionālās kompetences pilnveidē (apmācības un supervīzija). Tas nepieciešams, lai veicinātu pašvaldību motivāciju iesaistīties profesionālās kompetences pilnveidē (apmācības un supervīzija) sociālā darba speciālistiem.

Iepriekšminēto paredz 8.novembrī valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi".

Kompensāciju 70 procentu apmērā piemēros par apmācībām un supervīziju, kas bija nodrošināta sākot ar 2016. gada 1. oktobri.

Savukārt, lai mazinātu pašvaldību administratīvo slogu atskaišu sagatavošanā par sociālā darba speciālistu dalību profesionālās kompetences pilnveidē, paredzēts vienkāršot to sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Minētās atskaites pašvaldības varēs iesniegt par trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodu (kalendārā gada ietvaros). Tādējādi, ja samaksa par apmācībām vai supervīziju vēl nav veikta, pašvaldībām nebūs obligāti jāatskaitās katru ceturksni par dalību tajās.  

Vairāk lasiet šeit.
Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001 - šeit.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrinis 67021581; 29538825
E-pasts marika.kupce@lm.gov.lv

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »