Labs pieaugušo izglītības pedagogs

ziņa publicēta 06.10.2016
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu maģistri studiju moduļa ”Pieaugušo izglītība“ ietvaros parasti diskutē, kādam vajadzētu būt labam pieaugušo izglītības pedagogam.


Pievienotās prezentācijas diskusijas pamatam tika izmantots Ilzes Ivanovas raksts A good adult Educator as an important Factor in the LLL Policy, žurn. Problems of Education in the 21st century (ISSN 1822-7864, Scientific Methodical Center Scientia Educologica Lithuania, the associated member of Lithuania Scientific Society and ICASE, 2009, 7,5 lpp.), kā arī pievienotās literatūras saraksts.

Maz viedokļu tika izteikts par nepieciešamību veidot Global adult educator (Globālo pieaugušo pedagogu), tādēļ diskusijā tas izpaliek.


Labs pieaugušo izglītības pedagogs (prezentācijas materiāls šeit).
Informācijas saistīšana ar dalībnieka pieredzi (video angļu val.)

Vairāk informācijas atradīsiet EPALE (šeit)


Avots: EPALE
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »