MAIC aicina uz tikšanos 29. augustā!

ziņa publicēta 03.08.2016
AICINĀM UZ TIKŠANOS 29. augustā izglītības programmu realizētājus, pieaugušo formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus!

19. februārī, pirmajā tikšanās reizē ar Madonas novada pieaugušo izglītības programmu realizētājiem, klātesošie atzina, ka ir svarīgi ievērot pušu intereses un radoši izmantot visas iespējas, lai sekmētu pieaugušo mūžizglītības attīstību un radītu izglītības un profesionālās pilnveides iespējas pieaugušo mērķauditorijai Madonas novadā

Ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu starp pieaugušo izglītības realizētājiem un iedzīvotājiem, esam izveidojuši Madonas novada mājaslapā www.madona.lv šo vietni PIEAUGUŠO PLATFORMA. Jaunizveidotajā vietnē tiek apkopota un papildināta iesūtītā informācija par novadā pieejamajām pieaugušo izglītošanās, jaunu prasmju iegūšanas un izglītojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Lai apspriestu esošo situāciju un turpmākās sadarbības formas pieaugušo izglītības jomā Madonas novadā, aicinām jūs, augstākās izglītības programmu realizētājus, pieaugušo formālās un neformālās izglītības realizētājus, kursu, semināru, lekciju, tematisko pasākumu organizētājus uz tikšanos pirmdien, 29. augustā, plkst. 11.30, Madonas Biznesa centrā „Ideju Cehs(Blaumaņa iela 3, Madona, bij. VSAA telpas).

Lūdzam informācijas iesniedzējus arī turpmāk mūs informēt par izmaiņām, papildinājumiem jūsu sniegtajā informācijā.

Atgādinām – informācija tiek publicēta bez maksas. Izmantojiet šo unikālo iespēju!

Turpmāk plānojam organizēt tikšanos arī ar Madonas pilsētas un pagastu izglītojošu pieaugušo INTEREŠU GRUPU vadītājiem un brīvā laika pavadīšanas organizētājiem.

Uz tikšanos un sadarbību,

Lolita Kostjukova
Madonas Augstākās izglītības centrs
E-pasts: maic@madona.lv
Ērtākai saziņai izmantojiet PIEAUGUŠO PLATFORMAS sadaļu KONTAKTI.
 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »