Madonā diskutē par novada pieaugušo profesionālās tālākizglītības un mūžizglītības attīstību

ziņa publicēta 18.03.2016
2016. gada 19. februārī Madonas novada pašvaldībā notika nodibinājuma „Madonas augstākās izglītības centrs” (turpmāk - MAIC) organizētā pirmā kopīgā tikšanās ar Madonas novada pašvaldību un novada pieaugušo tālākizglītības realizētājiem, lai apspriestu turpmākās sadarbības iespējas.

Sanāksmē piedalījās MAIC direktors Guntars Agate Paeglis, metodiķe Lolita Kostjukova, Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Veips, NVA Madonas filiāles vadītāja Lidija Kraukle un pieaugušo izglītības realizētāji Madonas novadā: mācību centra „BUTS” Vidzemes reģionālā vadītāja Iveta Strēle un Madonas filiāles vadītāja Rūta Prostakova, un „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Madonas filiāles projektu vadītāja Kristīna Gribonika.

Uzsverot pašvaldības ieinteresētību un atbalstu novada pieaugušo mūžizglītībā, kā viens no būtiskajiem sanāksmes priekšlikumiem tika saistīts ar izglītības realizētāju pārvaldības formas izveidi. Tās rezultātā, informācija par privātajiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem tiks pārskatāmi publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.madona.lv, ar tiešsaisti uz katra mācību realizētāja mājaslapu.

Lai efektīvi izmantotu pieejamos resursus, pašvaldības un pieaugušo izglītotāju savstarpēju sadarbību, MAIC ierosināja kompleksu mācību grāmatu iepirkšanu un sadarbību ar Madonas novada bibliotēku.

Sanāksmē MAIC izvirzīja priekšlikumu par vienotas aptaujas veikšanu, ar mērķi apzināt situāciju un noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pieaugušo izglītības īstenošanu Madonas novadā.

Noslēgumā klātesošie atzina, ka ir svarīgi ievērot pušu intereses un radoši izmantot visas iespējas, lai sekmētu Madonas novada pieaugušo mūžizglītības attīstību un radītu izglītības un profesionālās pilnveides iespējas pieaugušo mērķauditorijai. 

Informācija un bilžu galerija šeit.

Lolita Kostjukova
Madonas Augstākās izglītības centrs
E-pasts: maic@madona.lv 

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »