Latvijas Universitātes Madonas filiāle

Latvijas Universitātes Madonas filiāli kā savu studiju vietu, kurā iegūt augstāko izglītību, studenti izvēlas jau divdesmito gadu. Izvēloties studijas pedagoģijas un komercdarbības programmās, studenti stiprina gan savu, gan reģiona konkurētspēju.

Madonas Augstākās izglītības centrs

Madonas Augstākās izglītības centra pamatuzdevums - piesaistīt un īstenot reģionāli nepieciešamas licencētas un akreditētas studiju un tālākizglītības programmas, pieaugušo tālākizglītības (mūžizglītības) realizētajiem Madonas novadā.
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »