Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (turpmāk - RPIVA) ir valsts augstskola un zinātniskā institūcija ar ilggadīgu pieredzi un tradīcijām pirmsskolas, pamatizglītības, mūzikas un deju skolotāju, psihologu, iestāžu un uzņēmumu vadītāju un speciālistu sagatavošanā, kā arī iedzīvotāju izglītošanā un jaunu zināšanu radīšanā. 

Madonas Augstākās izglītības centrs

Madonas Augstākās izglītības centra pamatuzdevums - piesaistīt un īstenot reģionāli nepieciešamas licencētas un akreditētas studiju un tālākizglītības programmas, pieaugušo tālākizglītības (mūžizglītības) realizētajiem Madonas novadā.
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »