Uz sākumu
Sūtīt e-pastu
Kontakti
Aktualitātes
Par bibliotēku
Jaunieguvumi
Abonements
Uzziņu lasītava
Bērnu literatūras nodaļa
E-resursi
Pakalpojumi
Bērniem un jauniešiem
Novadpētniecība
Eiropas Savienība
Bibliotekāriem
Pašvaldību bibliotēkas
Galerijas
Ceturtdiena, 18. decembris. Vārdadienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers; Rīt: Lelde, Sarmis

Jaunieguvumi februārī
ziņa publicēta 28.02.2011 izdrukas versija

Ir apkopots saraksts ar 2011.gada februārī Madonas novada bibliotēkas Abonementā jauniegūtajām grāmatām.

Ābele, Inga, 1972-. Kamenes un skudras / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - Šis ir trešais rakstnieces I. Ābeles stāstu krājums. Tie ir stāsti par cilvēka dabu un cilvēku dabā no dažādiem skatpunktiem.
        Pirms visām pasaulēm -- Kamenes un skudras -- Mēs ar māti -- Telpa nr. 5 -- Uguns vērotāji -- Inbrīdings -- Kvadracikli -- Aukcions -- Vilkumāra un balodis -- Putna atmiņa.
        ISBN 978-9984-8473-7-5.

Lapsa, Lato, 1969-. Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 262, [1] lpp., [56] lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-8474-8-1.

Montēņs, Mišels. Raudzes : no trešās eseju grāmatas / Mišels de Montēņs ; no franču val. un citātus no latīņu val. tulk. Dagnija Dreika ; priekšv. sarakst. Inta Čaklā ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 235, [1] lpp., [4] lpp. faks., ģīm. ; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Tulk. no izd.: Essais. Tome III. - Pirmizdevums latviešu valodā.
        ISBN 978-9984-85405-2.

Barts, Rolāns. Mitoloģijas / Rolāns Barts ; no franču val. tulk. Sarmīte Madžule. - [Rīga] : Omnia mea, [2010]. - 228, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-99266-2.

Jansons, Jānis Alberts. Latviešu masku gājieni : eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons; no vācu val. tulk. Austra Vanaga, Margita Zālīte;zin. red., iev., koment. Gatis Ozoliņš. - Rīga : Zinātne, 2010. - 383, [1] lpp : il.
        ISBN 978-9984-8088-1-9.

Torgāns, Jānis. Mūzikas terminu vārdenīte / Jānis Torgāns ; red. Ieva Jansone ; vāka dizains: Līga Sarkane. - Rīga : Zinātne, 2010 (Preses nams Baltic). - 183 lpp. ; 16 cm. - Personvārdu saraksts: 144.-174. lpp. - J. Torgāna vārdenīte sniedz īsas ziņas par visplašāko skaņu mākslā lietoto apzīmējumu jēgu, saturu un uzdevumu. Trijos pielikumos sniegti praktiski padomi, kā atveidot latviešu valodā komponistu un atskaņotājmākslinieku personvārdus.
        ISBN 978-9984-8087-4-1 (ies.).

Eko, Umberto. Sarakstu karuselis / Umberto Eko; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apg., [2010]. - 408 lpp. : il. - Autoru rād.: 401.lpp.
        ISBN 978-9984-233-42-0.

Ozols, Otto. Latvieši ir visur : [pirmais latviešu globālais trilleris!] / Otto Ozols. - [Rīga] : Atēna, [2010]. - 350, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-344-09-6.

Truajā, Anrī. Mopasans : [biogrāfija] / Anrī Truajā ; no franču val. tulk. Linda Tomase ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, [2010]. - 293 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 291.-292. lpp. - Oriģ. nos.: Maupassant.
        ISBN 978-9984-99267-9 (ies.).

Rūmnieks, Valdis. Čaks : biogrāfisks romāns / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; autoru red. ; māksl. vita Lēnerte ; vāka noform. izmantots Anšlava Eglīša zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 787, [2] lpp. ; 22 cm. - V. Rūmnieka un A. Miglas biogrāfiskais romāns stāsta par latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka (īst.v. Aleksandrs Čadarainis, 1901-1950) dzīvi, kurā radošie un intīmie piedzīvojumi grodi savērpti ar plašu kultūrvēsturisko un politisko notikumu zemslāni, kur unikāli, līdz šim nezināmi vēsturiskie dokumenti vienojas ar autoru ēverģēlīgo fantāziju.
        ISBN 978-993-401-402-4 (ies.).

Tēraudkalns, Valdis. Kristus un Cēzars : kristietība un vara vēsturē : monogrāfija / Valdis Tēraudkalns ; red. Kristīne Ieviņa ; māksl. Agata Muze. - Rīga : Zinātne, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr.: [326.]-342. lpp. un norādes parindēs. - Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures profesora V. Tēraudkalna monogrāfijā aplūkota kristietības mijiedarbība ar valsts un pārnacionālām struktūrām, reliģiski filozofiskās idejas, kas gadsimtu gaitā veidojušās, lai racionalizētu un konceptuāli pamatotu vai kritizētu politikas procesu. Grāmatā ne vien aprakstīti dažādi vēstures periodi, bet arī pati monogrāfija ir noteikta laikmeta un tam raksturīgās domāšanas zīme.
        ISBN 978-9984-8087-5-8 (ies.).

Skujenieks, Knuts. Nekā personīga : (atskaitot Afrodīti līdaciņu un Aleksandra augstumus) 2008-2010 / Knuts ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2010 (Dardedze Hologrāfija). - 69, [1] lpp. ; 15 cm. - K. Skujenieka dzejas grāmatiņa ietver aktuālu, mums visiem labi pazīstamu dzīves norišu asprātīgu, aforistisku apceri lakoniskos pantos. Kā pats autors raksta krājumiņa ievadā: "Esmu sacījis daudz prātīgu vārdu, bet ko lai dara — tos neņem vērā." Šīs grāmatiņas "vārdi" noteikti izpelnīsies visplašāko atsaucību.
        ISBN 978-9984-8076-7-6.

Langa, Liāna, 1960-. Vilkogas : dzejas, 2006-2010 / Liāna Langa ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 80, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - Dzejnieces L. Langas jaunais dzejoļu krājums ieved dīvaini pazīstamā un svešādā pasaulē. Tā ir tepat, bet autores skatā parādās kā jaunatklāta, nevienam nepiederīga zeme. L. Langas redzējuma skaudrā precizitāte un emocionālā līdzdalība liek vibrēt daudzām stīgām, gan ironijai un rūgtumam, gan maigumam un sevis iesaistei dzīvības drāmās.
        ISBN 978-9984-8076-8-3.

Belševica, Vizma, 1931-2005. Melns - sarkans - zelts... [skaņu ieraksts] : literatūras kanons : dzeja / Vizma Belševica. - Rīga : Apostrofs, 2010. - 1 CD (79:45) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (19[1] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata : autora balss). - Piel. anot. latviešu val.
        ISBN 978-993-481-373-3.

Gibinss, Deivids. Krustnešu zelts / Deivids Gibinss ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 429, [1] lpp. : karte ; 21 cm.
        ISBN 978-993-401-320-1.

Mairona, Vikija. Djū : mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli / Vikija Mairona, Brets Viters; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 286 lpp. : ill.
        ISBN 978-993-401-576-2.

Kolbergs, Andris, 1938-. Dienasgrāmata / Andris Kolbergs. - Rīga : Pils, 2010 (Lietuva : Spindulio spaustuvė). - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - „Dienasgrāmata” aptver laiku no pagājušā gadsimta 30. gadiem (un pat vēl krietni senāk, ja izsekojam Kolbergu ciltskokam) un iesniedzas 21. gadsimta pirmajā desmitgadē, šodienas aktualitātēs. Rakstnieks sev raksturīgajā stāstījuma kvalitātē un valodas raitumā, nebaidīdamies no detaļām un konkrētības, kolorīti atklāj gan padomju pilsoņu dzīves ikdienu un šī laika reālijas, gan Trešās atmodas peripetijas un atjaunotās Latvijas ļaužu dzīvi un sadzīvi. Šī grāmata ir nepastarpināts un skaidrs rakstnieka paudums par laikmetu un vienlaikus – būtisks un kvalitatīvs pienesums latviešu prozā.
        ISBN 978-993-481-410-5.

Plaudis, Egils, 1931-1987. Lirika / Egils Plaudis ; sast. Inta Čaklā [arī ievada teksts], Skaidrīte Plaude. - Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 191, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 978-9984-85418-2.

 Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2009-2010 : [krājums] / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; māksl. Jānis Esītis ; autoru foto: Alda Barone, Elza Bērziņa, Kārlis Cīrulis, Aivars Eipurs, Zane Ernštreite, Andris Grīnbergs, Mihails Ignats, Kristaps Kalns, Ilona Kovaļova, Aivars Liepiņš, Baiba Ogriņa, Marika Papēde, Jānis Plūme, Kristians Putniņš, Madara Rutkēviča. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 131, [2] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Latviešu jaunākās prozas izlase šā gada laidienā ietver piecpadsmit autoru stāstus. Gan Bēthovena, gan Beketa intonācijās, gan rāmi, gan mūžam nesamierināmi un, par spīti nemitīgajām laika pārbīdēm, visi "šeit un tagad".
        Saturs: Vilkumāra un balodis / Inga Ābele. Reibums / Andris Akmentiņš. Ceļabiedri / Maira Asare. Es tevi uzgleznošu / Guntis Berelis. Pašnodarbinātais / Māris Bērziņš. Devalvācija / Gundars Ignats. Für Elise / Ilze Jansone. Ībungs / Ilze Ķīķere. Hameleons: dokumentētais Es / Ieva Plūme. Kad atnāca Godo / Pēteris Pūrītis. Vagons / Jānis Rokpelnis. Nulle kvadrātmetru jeb Kāda vīra īsa kriminālhronika / Agnese Rutkēviča. Meža migla, māt / Madara Rutkēviča. Zaķa vēstījums / Juris Zvirgzdiņš. Smaržīgais dārzs / Inga Žolude.
        ISBN 978-9984-8475-5-9.

Kirkegors, Sērens. Bailes un trīsas / Sērens Kirkegors ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Ad verbum, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 246 lpp. : portr. ; 20 cm. - Bibliogrāfiska izlase : 235.-246. lpp. - Kirkegora dzīves un darbu hronoloģija : 229.-234. lpp.
        ISBN 978-9984-491-86-8.

Iltnere, Anna, 1984-. Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; [fotogrāfi: Jānis Deinats ... [u.c.] ; tulk. angļu val., Valdis Bērziņš]. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Studijas bibliotēka). - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8077-5-1.

Лапса, Лато. Айварс Лембергс : путь к деньгам и власти / Лато Лапса, Кристине Янчевска ; [перевод с латышского]. - [Рига] : Pilsētai un Pasaulei, [2006]. - 304 с. : ил., портр., факсм. ; 24 см. - Библиогр.: с. 302 (11 назв.).
        ISBN 9984-19-993-2.


Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
    
"Literatūras galvenais uzdevums - pateikt mums patiesību par mums, stāstot par cilvēkiem, kuri nekad nav eksistējuši"
/Stīvens Kings/   

 
 
Vai Jūs apmierina grāmatu piedāvājums Madonas novada bibliotēkā?
 Jā, pilnībā apmierina
 Apmierina daļēji
 Neapmierina
 
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas »