Pāreja uz klimatneitralitāti: ekspertu grupas ieteikumi, kā energoietilpīgām nozarēm palīdzēt sasniegt ES 2050. gada mērķrādītāju

Šodien Komisija publicē ekspertu grupas ieteikumus par to, kā pārveidot ES energoietilpīgās nozares, lai tās palīdzētu līdz 2050. gadam sasniegt ES mēroga mērķus attiecībā uz aprites un klimatneitrālu ekonomiku. Šie mērķi 2018. gada novembrī tika izvirzīti Komisijas stratēģijā “Tīru planētu – visiem!”
Ziņa publicēta 28.11.2019lasīt vairāk...

Veselības stāvoklis Eiropas Savienībā. Svarīgākā tendence dažādās valstīs – pāreja uz profilaksi un primāro aprūpi

Šodien Eiropas Komisija publicē ziņojumus, kas ataino veselības aprūpes sistēmu profilu 30 valstīs. Valstu profili veselības jomā tiek izdoti t. s. "Pievienotajā ziņojumā” (angliski Companion Report), kur uzrādītas dažas galvenās tendences veselības aprūpes sistēmu pārveidē un svarīgākie no profiliem izdarītie secinājumi.
Ziņa publicēta 28.11.2019lasīt vairāk...

Eirobarometra jaunā aptauja liecina, ka vairums Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES vajadzētu nākt klajā ar papildu pasākumiem, kuru mērķis ir risināt gaisa kvalitātes problēmas

Komisija šodien nolēma vērsties Tiesā pret Dāniju par to, ka tā nav pienācīgi izpildījusi pienākumus, kas paredzēti ES tiesību aktos par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām. Uzņēmumi, kuri darbojas Dānijā, ražo balto sieru un eksportē to uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar marķējumu “Feta”. “Feta” kopš 2002. gada ES ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), un šo produktu var ražot tikai Grieķijā atbilstoši ražošanas specifikāciju kopumam.
Ziņa publicēta 28.11.2019lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »