Ekspedīcija “ES projektu labās prakses izzināšana”

Ziņa publicēta 14.10.2019
9.oktobrī kultūras darbinieki no Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadiem devās Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta organizētajā ekspedīcijā “ES projektu labās prakses izzināšana” – izbraukums pa vietām, kuru attīstība veicināta, saņemot ES finansējumu.

Ekspedīcijas sākumā tika apmeklēta Stirnienes Svētā Laurencija katoļu baznīca, pie ēkas projekta ietvaros izveidots stāvlaukums, taču pati ēka slēpj aizraujošu Eiropas kultūrvēstures mantojumu.

Stirnienes tautas nams, Stirnienes bibliotēka – lielisks pierādījums tam, ka arī nelielās apdzīvotās vietās ir aktīva kultūras dzīve, turklāt katrai ēkai ir sava dvēsele, sava aura, pat sienas spēj radīt mājīguma sajūtu, bet neapšaubāmi, aiz tā visa stāv cilvēki un milzīgām darba spējām un prasme reaģēt uz iespējām.

Varakļānu kultūras namā ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs, kurš stāstīja par ES projektiem, kas realizēti Varakļānu novadā.

Varakļānos un Varakļānu novadā realizēti projekti daudzdzīvokļu namu un katlumāju energoefektivitātes paaugstināšanai, ielu un ceļu pārbūvei, ūdenssaimniecības attīstībai, transporta un gājēju drošības uzlabošanai, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai, vides pieejamības uzlabošanai un daudzi citi.

Daļa no Varakļānu novadā realizētajiem projektiem:

  • Biedrība „Sinerģija V” ir īstenojusi projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002. Projekta ietvaros ir izbūvēts apgaismots hokeja laukums- slidotava
  • Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta” līguma Nr. 10-05-L32100-000023. Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību izbūvējot gājēju-riteņbraucēju celiņu un ielas apgaismojumu Pils ielā Varakļānos ir sasniegts. Īstenojot projektu tika uzlabota ne tikai satiksmes drošība , bet arī pilsētas vizuālais tēls. Projekta rezultātā tika izbūvēts gājēju –riteņbraucēju celiņš 2035 m2 , un rekonstruēts ielas apgaismojums uzstādot 15 jaunas laternas un rekonstruējot 11 jau esošās.
  • Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi trīs uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektus SAM 3.3.1.pasākuma ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
  • Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze ir īstenojusi projektu „ Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”, projekta nr. 17-05-AL23-A019.2202-000009.
  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lakro Plus" īstenojusi projektu "Sulas spiestuves izveide Varakļānu novadā" projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2013-000003.
  • u.c.

Arī Varakļānu kultūras nams labiekārtots ar ES fondu līdzfinansējumu. Lai uzlabotu Varakļānu kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radītu kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi, realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Krēslu piegāde Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei” (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2203-000003).

Tajā pašā ēkā, kur atrodas Varakļānu kultūras nams, izvietota arī Varakļānu tautas bibliotēka. Varakļānu novadā ir izveidoti četri jauni  un pilnveidoti esošie trīs publiski pieejamie interneta punkti. Viens no tiem – bibliotēkā. Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050.

Dodoties cauri pilsētas centrālajam laukumam, ekskursantus priecē skaista strūklaka, saules pulkstenis un sakopta apkārtne. Varakļānu novada pašvaldība īstenojusi projektu „Pilsētas laukuma labiekārtošana” id.nr. Nr. 12-05-L32100-000019. Projekta mērķis bijis labiekārtot pilsētas centrālo laukumu, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus pašvaldībā un uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu. Projekta ietvaros labiekārtots pilsētas laukums – izveidota strūklaka, pulkstenis, labirints, atpūtas soliņi, atkritumu urnas, apgaismojums un puķu dobes.

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos”.  Projekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2102-000001.Projekta  mērķis bijis pārbūvēt un aprīkot Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošo ēkas daļu pilsētas centrā – Rīgas ielā 4, lai sadarbībā ar uzņēmēju izveidotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu - kafejnīcu. Rezultātā tapusi kafejnīca “Grāmatnīca” ar gaumīgu interjeru, garšīgiem ēdieniem, aktīvu pieprasījumu un nodrošinātu darbu 5 cilvēkiem.

Netālu no Varakļānu centra atrodas Grāfa Mihaela Borha pils, kurā darbojas Varakļānu novada muzejs. Šķiet ikviens pils stūrītis slēpj kādu pārsteigumu, atsedzot gan brīnišķīgus sienu gleznojumus, neatklātus noslēpumus, ko paspilgtina leģendām apvītie stāsti muzeja darbinieku izpildījumā. Modernās muzeja ekspozīcijas ļauj ieinteresēt arī mūsdienu “skārienjūtīgo” paaudzi. Taču gan pils, gan muzeja veiksmes stāsts un iespēja ir projekti, šobrīd muzejā tiek īstenoti 4 projekti.

Pils jumts atjaunots, pašvaldībai īstenojot projektu „ Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”, projekta nr. 16-05-AL23-A019.2201-000004.

Atsaucīgais Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs ekspedīcijas programmā ieviesis nelielu korekciju, dodot iespēju tās dalībniekiem aplūkot vēl 3 ēkas, kurās tikuši un tiek realizēti ES projekti.

Labiekārtotā Varakļānu Mūzikas un mākslas skola un nupat atklātais Varakļānu novada Jauniešu centrs “Aplis” bērniem un jauniešiem nodrošina tādu vidi, kas rosina izpausties aktīvi, mākslinieciski un radoši. Savukārt, pilsētas peldbaseinā iespējams uzlabot pašsajūtu un veselību.

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes projekts finansēts ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Skolas pagalmā biedrība “Sinerģija V” ir īstenojusi projektu “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos”.  Projekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000012. Projekta mērķis - veicināt aktīvu atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir  iegādāti un uzstādīti 17 āra trenažieri.

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā” id.nr. 11-05-L32100-000253. Projekta ietvaros ir rekonstruēta daļa no Varakļānu veselības aprūpes centra pagrabtelpām. Pārbūvējot telpas ir izveidots peldbaseins ar palīgtelpām, inženierkomunikācijām, hidromasāžas baseinu un saunu, tādējādi ir tapis Varakļānu pilsētas atpūtas komplekss-peldbaseins.

Varakļānu pilsētas atpūtas kompleksā-peldbaseinā tiek īstenots Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētais projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/076. Ikviens iedzīvotājs var piedalīties jogas nodarbībās, pilates nodarbībās, ūdens vingrošanas nodarbībās.

Murmastienē atrodas Martas Bārbales parks. Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka Murmastienē”.  Projekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000002. Projekta rezultātā ir labiekārtots laukums pie dzejnieces Martas Bārbales parka, kas ved uz dzejnieces dzimtajām mājām “Skalbjudambji”. Projekta ietvaros ir veikti bruģēšanas darbi un izveidota neliela autostāvvieta, uzstādīti soliņi un atkritumu urna, velosipēdu novietnes un informatīvais stends. Jauka, sakopta vieta, kur piestāt un smelties pozitīvas emocijas.

Katras vietas veiksmes stāsts ir cilvēki – bez cilvēkiem, savas vietas patriotiem, saskaņotas un aktīvas rīcības, nebaidīšanās riskēt, pielikt savus spēkus un izliet savus sviedrus, nebūtu nekā. Taču Varakļānu novads viennozīmīgi var lepoties ar spožām un darbīgām personām, sākot no priekšsēdētāja, kurš ir zinošs un klātesošs jebkurā procesā, un beidzot ar katras iestādes vadību un darbiniekiem.

 

Daiga Poča-Lapiņa

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta koordinatore

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »