Broņislavas Martuževas Dzejas klētī

25. augusta svētdienā lasījām, klausījāmies, domājām līdzi B. Martuževas Dzejas klētī, pagalmā, zem liepas, pie ozoliem. Saule spēlējās lapotnē, griķu laukā un dzejas lappusēs. Smēlām un dzērām vārdu avotā, vārdu akā. Vējš pieskārās karoga audumam un piepildīja notīm dārzu un dvēseles. Paldies Annai Eglienai, Ilzei Krauklei, kuras mūs laipni sagaidīja “Dārziņu” mājās un  pakavējās kopā ar mums Dzejas pieturās, ieklausoties un līdzdarbojoties, lai izgodātu B. Martuževas rakstītos dzejas vārdus un tajos iekodētās vērtības: Gods, Darbs, Tikums un Tēvzeme. “Es vienmēr esmu zinājusi, kas ir labs” – tā autore. Pārpārēm sajutām labo noskaņu, kas dzīvojas ap Dzejas klēti, jo viss, kas apkārt, piepildīts, aprūpēts, izlolots, bagātināts ar Broņislavas klātesamību – rokrakstos, balss ierakstos,  attēlos, ziedošās saulespuķēs, bišu sanēšanā un Balto lāču dziesmās! Paldies ikvienam, kas atsaucās mūsu bibliotēkas aicinājumam paviesoties Lubānā, kurš izbrīvēja laiku, lai būtu kopā Dzejas svētdienā, lai iesaistītos pasākumu cikla dzejas meistarklasē un ieklausītos B. Martuževas fonda Rakstītāja sarūpētā pasākuma “Pie avota ir jāatgriežas” aktivitātēs! Paldies par transportu sakām Madonas novada pašvaldībai.

‌O.Skujas fotogrāfijas
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »